Stichting ERM
Nieuwsbrief Stichting ERM - april 2016

Nieuwe richtlijn voor onderhoud van historisch groen vastgesteld

Om bij te dragen aan de kwaliteit van het werken in historische tuinen en parken is voor hovenierswerk een uitvoeringsrichtlijn opgesteld. Deze richtlijn draagt bij aan hun verdere professionalisering op horticultureel en cultuurhistorisch erfgoed.
De richtlijn is een handvat voor een kwalitatieve uitvoering. Opdrachtgevers, overheden en adviseurs kunnen aan de hand van de richtlijn helder en eenduidig werkopdrachten omschrijven. De richtlijn is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van een beheerplan of een opdrachtomschrijving en als basisdocument voor de kwalitatieve uitvoering van de werkzaamheden. Ook biedt de richtlijn algemene achtergrondinformatie en wijst bijvoorbeeld op het belang van goede communicatie met de opdrachtgever en het zorgvuldig begeleiden van de vaak op landgoederen actieve vrijwilligers. De richtlijn is te raadplegen op de website van de stichting ERM. Lees meer »

In ontwikkeling: Beoordelingsrichtlijn voor Groen erfgoed
De bij het opstellen van de uitvoeringsrichtlijn betrokken organisaties en bedrijven werken nu aan een Beoordelingsrichtlijn (BRL) 'Groen erfgoed', gericht op de organisaties die hovenierswerk doen. In deze richtlijn zijn eisen gesteld waaraan een erkende organisatie, die werkzaam is in historische tuinen en parken, moet voldoen. De BRL beantwoordt aan de vraag van de in groen erfgoed gespecialiseerde bedrijven en andere organisaties om voor de buitenwereld herkenbaar te zijn en te worden gewaardeerd om hun specifieke kennis en ervaring. De ontwerp-BRL is gepubliceerd voor openbare inspraak. Lees meer ». U kunt tot 23 mei 2016 reageren op de ontwerp-BRL door een mail te sturen naar secretariaat@stichtingERM.nl.

Uitvoeringsrichtlijnen voor historische orgels en voor kleurhistorisch onderzoek ter visie gelegd

Orgels zijn zeer complexe instrumenten met veelsoortige onderdelen en ook veelsoortige materialen. Het samenspel van houten en metalen orgelpijpen, de klavieren, het mechaniek, de windladen, de orgelkas en de windvoorziening geeft elk orgel een eigen, uniek geluid.
Om de kennis te bundelen, hoe historische pijporgels te restaureren, is besloten een uitvoeringsrichtlijn op te stellen. De richtlijn beschrijft per specifiek onderdeel de wijze van restaureren. Ingegaan wordt op de restauratie van de verschillende onderdelen van orgels, zoals windladen, pijpwerk, klaviatuur, tractuur en kas. Bijzonder is dat ook gekozen is voor een onderdeel 'klank, intonatie en stemming'.

Kleurhistorisch onderzoek

Ook voor kleurhistorisch onderzoek aan objecten, gebouwen en ensembles is een uitvoeringsrichtlijn opgesteld. Opdrachtgevers en andere betrokkenen krijgen nu veel meer inzicht in wat een kleuronderzoek betekent, welke omvang nuttig is en hoe dit kan bijdragen aan het onderhoud of restauratie van bijvoorbeeld object of woning.

Reageren op deze ontwerp-uitvoeringsrichtlijnen?
ERM is benieuwd naar uw mening, tips en wensen. U kunt tot 10 mei 2016 reageren op de ontwerp-uitvoeringsrichtlijn Historische orgels, lees meer » en de ontwerp-uitvoeringsrichtlijn Kleurhistorisch onderzoek, lees meer ». Stuur uw reactie naar secretariaat@stichtingERM.nl.

ERM op Erfgoedfair

De Erfgoedfair is een halfjaarlijks evenement voor bewoners, beheerders en/of liefhebbers van (industrieel) erfgoed op bijzondere monumentale locaties in Nederland.
Zondag 29 mei vindt de volgende editie plaats, op Buitenplaats Beeckestijn, Rijksweg 136 in Velsen-Zuid, van 10.00 tot 17.00 uur. De stichting ERM is met een stand aanwezig en presenteert er verschillende gratis publicaties, zoals de waaiers 'Schade aan uw monument' en 'Uw monument energiezuinig, praktische tips voor verduurzaming' met uiteenlopende bouwkundige en installatietechnische suggesties.

Nieuws op Monumentenregie.nl

'Het bijhouden van mijn blog heeft helaas even stilgelegen, maar dat geldt niet voor de voortgang van de renovatie van het Rotterdamse tuindorp Vreewijk', schrijft Mildred Pijnenborg in haar nieuwe blog op Monumentenregie.nl, de website voor vastgoedeigenaren van monumenten.
Met trots meldt zij dat 'eind vorig jaar [...] de eerste 43 woningen aan het Reigerpad [zijn] opgeleverd en met de 60 woningen aan de Weimansweg zijn we nu bezig. Ik verwacht dat voor de zomer alle woningen weer door de bewoners kunnen worden betrokken'.
Pijnenborg, die voor de stichting Havensteder de Verbeteraanpak van de wijk Vreewijk leidt, plaatst ook enkele kanttekeningen. Zo besluit zij deze blog met: 'Al met al maakt dat het herstel van Vreewijk van Havensteder meer dan gemiddelde investeringen vraagt, maar we staan ook echt voor deze historische woonwijk, die dit jaar zijn honderd jaar bestaan viert. De bereidheid van partijen, waaronder Rijk en gemeente Rotterdam, is groot om mee te denken in oplossingen. De grote vraag is of zij extra willen bijdragen aan de cultuurhistorische verbetering van Vreewijk'. Lees meer »

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.