Stichting ERM
Nieuwsbrief Stichting ERM - december 2016

Nieuwsbrief Stichting ERM - december 2016

Nieuwe uitvoeringsrichtlijnen ondersteunen monumentenzorg

Opdrachtgevers, overheden en opdrachtnemers (aannemers, architecten, adviseurs) binnen de netwerkorganisatie ERM werken aan een gestage ontwikkeling van uitvoeringsrichtlijnen voor onderhoud en restauratie van monumenten. In de uitvoeringsrichtlijnen zijn de kennis, ervaringen en (wettelijke) eisen samengevat tot een praktisch bruikbaar handvat voor de werkzaamheden.

Historische parketvloeren
Een van de nieuwe uitvoeringsrichtlijnen (URL-en) is de URL voor historische parketvloeren. Het onderhouden en restaureren van historische parketvloeren vraagt om specifieke deskundigheid. Een historisch parket is onlosmakelijk verbonden met het monumentale interieur vanwege de hoge cultuur- en interieurhistorische waarden. De houten vloer is ook vaak illustratief voor de vormgeving, de beleving en het gebruik van de ruimte in het verleden. Een bepaalde indeling of lijnvoering in een parketvloer, die ook herkenbaar is in het plafond of de wanden, geeft bijvoorbeeld aan dat de interieuronderdelen met veel zorg zijn ontworpen en bewust zijn vormgegeven. In de URL wordt daarom onder andere aandacht besteed aan de ventilatie, de (vloer-)verwarming en de isolatie. Wordt dit slecht uitgevoerd dan neemt de conditie en de verdere levensduur van het parket sterk af.
Om de vereiste kennis en kunde goed te borgen hebben de bedrijven die zijn verenigd in het Gilde van gediplomeerde parketteurs, het initiatief genomen een uitvoeringsrichtlijn te ontwikkelen die aansluit op de uitvoeringsrichtlijnen van de stichting ERM. Ook de restauratoren hebben zich hierbij aangesloten. Bedrijven, die zich willen onderscheiden op het gebied van historisch parket en houten afwerkvloeren, kunnen zich laten certificeren als zij voldoen aan de eisen in de URL en de Beoordelingsrichtlijn ‘Onderhoud en restauratie van monumenten’ (BRL ERM 4000). Klik hier voor de URL 4013.

Parketvloeren samengesteld uit kleine massieve stroken in lopend (A) en visgraat (B) verband.

Monumentale houtconstructies
Een andere richtlijn die onlangs is vastgesteld is die voor het restaureren van monumentale houtconstructies, zoals geveltimmerwerk en balklagen (URL 3001). De URL gaat zowel in op de feitelijke restauratiewerkzaamheden als op de kwaliteitseisen die gesteld moeten worden aan de toegepaste materialen. Zo wordt de wijze van herstellen van gebinten, kapconstructies, geveltimmerwerk en binnentimmerwerk beschreven. Ook onderdelen als kozijnen, hang- en sluitwerk en poort- en schuurdeuren passeren de revue. Daarnaast behandelt de URL de materialen en producten die worden gebruikt. Aan de orde komen onder andere de houtsoorten, de bevestigingsmiddelen en toe te passen metalen.
De URL wordt per 1 januari 2017 van kracht. Certificering voor deze URL wordt voor hoofdaannemers mogelijk vanaf 1 juli 2017. Voor certificering moet eerst de BRL ERB worden aangepast. Deze aanpassing wacht op de resultaten van de behandeling in de Tweede Kamer van de ontwerpwet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Klik hier voor de URL 3001.

Reacties mogelijk op ontwerp-URL Historisch pannendak
Weinig zo typerend en beeldbepalend voor de Nederlandse bebouwing als dakpannen. De toepassing van dakpannen als harde dakbedekking is al eeuwenoud. Het is de meest toegepaste dakbedekking, variërend van eenvoudige woonhuizen tot grote kerken en kastelen. In de loop van de tijd is een rijke verscheidenheid aan soorten dakpannen gemaakt. Ook zijn hierbij de nodige regionale tradities ontstaan. Hoe gaan we met die daken en regionale tradities om? In een werkgroep van ervaringsdeskundigen zijn de specifieke eisen op een rijtje gezet en uitgewerkt in de uitvoeringsrichtlijn Historisch pannendak. Tot 2 februari 2017 kunt u reageren op het ontwerp van de richtlijn (en de bijbehorende aanvulling van BRL 4000 Onderhoud en restauratie van monumenten). Stuur hiervoor een mail naar secretariaat@stichtingERM.nl.

Voor het kinderspeelhuis ‘Heilust’, onderdeel van de buitenplaats Jagtlust in ’s-Graveland, liggen speciaal gebakken kleine blauwe gesmoorde Hollandse pannen

Overzicht van Uitvoeringsrichtlijnen
Meer weten over bestaande en komende uitvoeringsrichtlijnen? Klik hier voor meer informatie.

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.