Historisch parket (URL 4013)

Versie 1.0 - 4 november 2016

beroepsgroep:

Conservator-restaurator parket, Parketteur

werksoort:

Parket

Werkzaamheden

Historisch parket kenmerkt zich door een illustratieve vormgeving, een samenspel met wanden en plafond, de hoge kwaliteit van de gebruikte houtsoorten, de bijzondere afwerklagen en de wijze waarop het parket op de ondergrond is aangebracht. Zo kan een niet-zwevende historische parketvloer in teer zijn gelegd, iets wat bij moderne parketvloeren niet voorkomt. Een vloer met historisch parket vraagt daarom een andere benadering dan een parketvloer in een nieuwbouwsituatie. 


Een duurzaam resultaat

  • Met een zorgvuldige voorbereiding wordt foutief herstel voorkomen
  • De meest fraaie beschermlaag verzorgt optimaal het historisch parket
  • Specifieke deskundigheid in uitvoering voorkomt zichtbaar problemen

Wat is belangrijk bij onderhoud en herstel?

1. Zorgvuldige voorbereiding

Eerst moet de juiste oorzaak van de schade worden vastgesteld. Is het normale slijtage, verkeerd onderhoud, een gevolg van het binnenklimaat of bijvoorbeeld vocht? Een goede analyse vooraf voorkomt foutief herstel. Bij een zorgvuldige voorbereiding hoort het op een goede manier vastleggen van de bestaande vloer (zie foto). Pas daarna volgt de demontage.

2. Aanbrengen van een correcte afwerklaag

Een groot verschil tussen historisch parket en nieuwbouwparket is de afwerking van de vloer. Lijnolie en parketlak worden voor een historische vloer sterk afgeraden. Lijnolie verhardt, dringt diep door in de vloer, vergeelt, geeft een vlekkerige glans en trekt oppervlakteschimmels aan. Parketlak is alleen te verwijderen door zeer intensief te schuren, wat de historische vloer beschadigt. Boenwas krijgt daarom de voorkeur. De kunstmatige glans van een harde, moderne beschermlaag legt het af tegen de zachte glans van een traditionele boenwas (zie foto).

3. Deskundig herstel

Historisch parket is vaak vervaardigd van specifieke houtsoorten. Deze zijn op een speciale manier bevestigd op de ondergrond en gelegd in bijzondere patronen. Als er sprake is van strokenparket, paneel- of tafelparket, intarsiaparket of marqueterieparket, bereidt u dan grondig voor op onderhoud en herstel en let goed op tijdens de werkzaamheden. Ontbreekt specifieke kennis, dan is de kans op foutief herstel zeker aanwezig (zie foto).

Speciaal voor

Monumenteigenaren

Hoe goed herstel te garanderen?

Herstel en onderhoud van historisch parket zijn door de diversiteit in verschijningsvormen en uitvoeringswijzen wezenlijk anders dan bij nieuwbouwparket. Daarom is het verstandig herstelwerkzaamheden door een erkende aannemer, een specialistische parketteur of een restaurator te laten uitvoeren. Is uw aannemer niet erkend, vraag dan of deze aantoonbare kennis van de URL 4013 in huis heeft. De uitvoeringsrichtlijn bevat veel informatie en een compleet overzicht van alle eisen waaraan het correcte herstel van historisch parket moet voldoen. URL 4013 is hier te downloaden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80