Richtlijnen en kennis

Laat u inspireren door de beschikbare vakkennis en ervaring van vele deskundigen.

Klik hier voor een nadere toelichting op de ERM-richtlijnen.

0 documenten gevonden met ""

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80