Stichting ERM
Nieuwsbrief december 2018

Ondersteuning voor groen erfgoed

Stichting ERM heeft een nieuwe website in de lucht gebracht: www.groenerfgoedzorg.nl. Deze site vormt onderdeel van de inzet van ERM voor de kwaliteitszorg van groene monumenten. Eerder al, in 2015, verscheen in samenwerking met de diverse branches van opdrachtgevers en opdrachtnemers (onder andere de Vereniging van Erfgoedhoveniers) en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de Uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerk historische tuinen en parken (URL 6010). In deze richtlijn worden de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden in een historische aanleg beschreven. Met de richtlijn wordt inmiddels op veel plaatsen gewerkt, zowel in de voorbereiding als op de werkvloer. De site ondersteunt het werken met deze richtlijn, en bevat daarnaast ervaringen, tips en andere relevante informatie voor het behoud van historisch groen. ERM heeft daarvoor een eigen groenerfgoed-adviseur in huis, Ruurd van Donkelaar, te bereiken via ruurd.vandonkelaar@stichtingerm.nl


Groen erfgoedspecialist Ruurd van Donkelaar – eigen foto

Asbestverwijdering uit monumenten

Stichting ERM en de Stichting Nederland Monumentenland verzorgen op donderdagmiddag 7 maart 2019 een kennisbijeenkomst over het verwijderen van asbest uit monumenten. De bijeenkomst wordt gehouden in het Provinciehuis Gelderland. Hoe verwijdert u asbest op een goede manier, maar met niet meer schade aan het monument dan strikt noodzakelijk is? En welke financiële aspecten komen om de hoek kijken? Deze vragen staan centraal tijdens deze bijeenkomst. Het programma en de mogelijkheid tot aanmelden is binnenkort te vinden op de website van ERM.

Inspraakronde URL Gebouwinspecties gestart

Om bij te dragen aan een verdere professionalisering van bouwkundige inspecties van monumenten is een Uitvoeringsrichtlijn Gebouwinspecties (URL 2005) opgesteld. Deze URL combineert de systematiek van modern vastgoedbeheer met de inhoudelijke kennis uit het Inspectiehandboek Monumentenwacht. De URL 2005 is op 11 december jl. voor commentaar gepubliceerd. Tot 3 februari 2019 kan worden gereageerd.

Reacties gevraagd op wijzigingen richtlijn Bouwkundig advies

Geen restauratie zonder stap naar verduurzaming, geen onderhoud zonder visie op de langere termijn. En hoe omgaan met te veel of te weinig water rondom de kwetsbare funderingen? Wat is de balans tussen constructie-veiligheid en historische waarden? De ontwerp-URL 2001 biedt een praktijkgericht handvat. Reactie op het ontwerp is mogelijk tot 3 februari 2019. Lees verder.

Routekaartverduurzaming monumenten; hoe verder?

Het Klimaatakkoord, zoals afgelopen zomer gepresenteerd, strekt zich ook uit tot het gebouwde cultureel erfgoed. Ook voor monumenten streven we ernaar om het energieverbruik te verlagen en de opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen te verhogen. Voor monumenten wordt een routekaart opgesteld die inzicht geeft in de wijze hoe te komen tot de gewenste CO₂-reductie in 2030 en 2050. Wat betekent dit voor de ERM-richtlijnen? Stichting ERM draagt bij aan deze routekaart, specifiek waar het gaat om in de richtlijnen nadrukkelijk aandacht te vestigen op de aspecten van verduurzaming. Lees verder.

Save the date Platform Monumententoezicht

De eerstvolgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht is op woensdagmiddag 13 maart 2019. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

3D restauratie van beeldhouwwerk: ‘De robot interpreteert niet’

‘3D technologie bij het restaureren of vervangen van natuurstenen beeldhouwwerken, monumenten en andere cultuurhistorische elementen maakt een natuurgetrouwe productie mogelijk. Daarbij is het arbo-technisch zeer vriendelijk. En het maakt het restauratietraject voor jongeren een stuk interessanter’. Aldus Daniël Spee van Meesters In, gespecialiseerd in het restaureren, herstellen en vernieuwen we alle mogelijke stenen objecten. Lees verder.


De restauratie van de beelden van de Latijnse School te Nijmegen – foto Meesters In

Op weg naar een Restauratorenregister

In 2019 wordt het Restauratoren Register operationeel. Een beroepenregister voor allen die professioneel werkzaam zijn als restaurator van roerend cultureel erfgoed. Bij het werk van de restaurator speelt competentie (kennis, professionele werkervaring en vakbekwaamheid) een zeer belangrijke rol. Immers, als de restaurator zijn of haar vak niet verstaat, kan er onherstelbare schade aan het object optreden. (Inter)nationaal is er meer en meer een vraag naar ‘erkende restauratoren’. Het Restauratorenregister gaat die competenties zichtbaar te maken. Het Register vervangt lijsten die eerder door diverse beroepsverenigingen van restauratoren zijn opgesteld en bundelt de inspanningen van restauratoren, opdrachtgevers in de kunstwereld en overheden.
De registratie-eisen om opgenomen te worden in het register zijn vanaf 13 december voor commentaar gepubliceerd. De mogelijkheid om te reageren sluit op 8 februari 2019. Lees verder.

Vragen en antwoorden over verduurzaming

Mogen er zonnepanelen op het dak worden geplaatst?
Dat is afhankelijk van de situatie en het beleid van uw gemeente. Als het is toegestaan, dan is dat vaak onder bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld op een deel van het dak dat niet vanaf de openbare weg zichtbaar is. Vanuit het behoud van monumentale waarde wordt bij geadviseerd om zonnepanelen zo te plaatsen dat in de toekomst zo nodig de oude situatie hersteld kan worden. Bijvoorbeeld óp de dakpannen in plaats van ertussen en zonder historisch waardevol materiaal te beschadigen.

Is het verstandig om een dak van een onverwarmde zolder te isoleren?
Er gaat veel warmte verloren via de dakzône, dus isoleren is zonder meer te overwegen. Isolatie van de kap heeft echter nadelen en is bij een onverwarmde zolder ook niet de beste optie. In deze situatie kunt u beter denken aan het isoleren van de zoldervloer. Dit is meestal voordeliger dan het isoleren van de kap. Bovendien vermijdt u dat de monumentale kapconstructie aan het zicht wordt onttrokken door de binnenisolatie.

Is kierdichting verstandig?
Kieren veroorzaken tocht en energieverlies. Dus het dichten van kieren verhoogt het comfort en is gunstig voor het beperken van het energieverbruik. Maar let op dat uw monument niet té dicht maakt: kieren zorgen ook voor ventilatie, hetgeen zeker in monumentale panden essentieel is. Immers zo wordt vochtige en ‘vieze’ binnenlucht afgevoerd; uw binnenklimaat blijft gezond en vochtproblemen worden vermeden. Zorgt er dus dat er voldoende ventilatievoorzieningen worden aangebracht, bijvoorbeeld ventilatieroosters. Een andere optie is dat u zelf zorgt voor voldoende ventilatie door regelmatig een raam open te zetten.

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.