Stichting ERM
Nieuwsbrief februari 2020

ERM en Restauratiefonds intensiveren samenwerking

Op maandag 24 februari ondertekenden de Stichting ERM en het Nationaal Restauratiefonds op landgoed Huis Schouwenburg in ‘t Harde een manifest ter intensivering van hun samenwerking. Beide organisaties zetten zich zonder winstoogmerk in voor het in stand houden van monumenten. Die verbinding inspireert en zet aan tot intensivering van de samenwerking door gezamenlijk informatie en specialistische kennis te delen met eigenaren. Lees verder.


V.l.n.r. de heer en mevrouw Anneveld, Kees-Jan Dosker (NRF) en Jacques Monasch (ERM) - foto Rick Duteweert


Voorkom brand in haard of schoorsteenkanaal

Voor de eigenaar van een monumentaal woonhuis is een mooie schouw met open haard of een houtkachel een verrijking. Een mooi zichtelement, vaak als centraal punt in een ruimte. Omdat alle bouwmaterialen door hitte aangetast worden, is het belangrijk om regelmatig na te gaan of de haard en het schoorsteenkanaal nog brandveilig zijn. En alert te zijn bij het aanbrengen van veranderingen. Lees hier over de praktijkervaringen en tips van specialist en eigenaar.


Een lekke en oververhitte schoorsteen – foto Ambiance


Arjan Grandia: 'Kwaliteit betaalt zich altijd terug'

'Het Restauratiebestek is een absolute verbetering. Het zorgt voor eenduidigheid, voor heldere begripsbepaling en vormt een perfecte koppeling met de URL-en', stelt Arjan Grandia vast, adviseur en bestekschrijver bij de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Lees verder.


Arjan Grandia – eigen foto


Waaier biedt hulp bij het identificeren van schade aan steenachtige materialen

'Wat is de schade, wat is de oorzaak en hoe los ik het op?' Het zijn drie verschillende vragen die – voor een goede aanpak - apart gesteld en beantwoord moeten worden. En dat vraagt veel kennis van materialen en van de manier waarop schade ontstaat. Om de monumentenwacht-inspecteur, monumentenadviseur en restauratieaannemer te ondersteunen bij het beantwoorden van de eerste 2 vragen bij steenachtige materialen (natuursteen, baksteen, pleister en mortel) is een waaier opgesteld. De waaier 'Schade aan steenachtige materialen' is gebaseerd op het Monument Diagnose en Conservering Systeem (MDCS) van TNO, TU Delft en de RCE. Het MDCS is onderdeel van de website Monumentenkennis.nl. Hierin is veel wetenschappelijk onderzoek van de laatste decennia verwerkt. De waaier maakt die wetenschappelijke kennis praktisch toepasbaar.

De waaier bevat een groot aantal foto’s met daarbij een korte tekst. De tekst bevat een beschrijving van schadetypen en mogelijke oorzaken van de schade. Deze handzame uitgave is ter ondersteuning van de uitvoeringsrichtlijnen van ERM. De tekst is samengesteld door Silvia Naldini (TU Delft). U kunt de waaier hier bestellen.


Robert-Jan de Bruin: 'Wet kwaliteitsborging straks ook belangrijk voor monumenten'

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt 1 januari 2021 in werking. Al geldt de wet dan nog niet direct voor monumenten, de aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek, waaronder met name de aangescherpte aansprakelijkheid met de 'omgekeerde bewijslast', gaan wel gelijk gelden voor alle bouwwerken, dus ook voor monumenten. 'De opname aan het begin van het werk (van de aanvangskwaliteit) wordt cruciaal, net als het werken met de uitvoeringsrichtlijnen', stelt KVM-coördinator Robert-Jan de Bruin van Koninklijke Woudenburg vast. Want werken met de uitvoeringsrichtlijnen geeft aannemer én opdrachtgever houvast. Lees verder.


Robert-Jan de Bruin- eigen foto


Ondernemerschap ter ondersteuning van vakmanschap

ERM verzorgt in de eerste helft van 2020 twee gratis workshops ter versterking van het ondernemerschap van kwaliteitsbewuste ondernemers in het cultureel erfgoed (monumentale gebouwen en objecten; groen erfgoed; roerende voorwerpen en historische binnenruimten). De reeks is op 20 februari jl. succesvol gestart met workshop 1 'Ambities, doelen en grenzen'. Deze wordt op 12 maart 2020 in Drachten en op 26 maart 2020 in Eindhoven herhaald. Een impressie van de eerste cursusbijeenkomst vindt u hier.

Op 14 mei 2020 in Zwolle, 28 mei 2020 in Gouda en op 11 juni 2020 in Breda wordt de tweede workshop verzorgd: 'Contacten met opdrachtgevers'. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.Platform Monumententoezicht over de bescherming van, en toezicht op historische binnenruimten
11 maart 2020
Stichting ERM in samenwerking met Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland en Federatie Grote Monumentengemeenten

Cursus Ondernemerschap
Workshop 1 - Ambities, doelen en grenzen
12 maart 2020 in Drachten
26 maart 2020 in Eindhoven
Workshop 2 - Contacten met opdrachtgevers
14 mei 2020 in Zwolle
28 mei 2020 in Gouda
11 juni 2020 in Breda

Een nieuwe lente, een nieuw dendrochronologisch geluid
19 maart 2020
Stichting ERM in samenwerking met SIKB en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Erfgoed & Ambacht Event
20 maart 2020
Stichting ERM is aanwezig met een informatiestand

Help!desk over ERM-certificering
17 april 2020
Stichting ERM


Vragen en antwoorden over verduurzaming

Onder redactie van ir. E.J. Nusselder, MONUMENTENZORG

Vraag
Wij willen ons monumentale woonhuis gasloos van warmte en warm water voorzien. Plan is om over te stappen naar een warmtepompsysteem. Wat is er voor nodig om dat succesvol te doen?

Antwoord
Overstap naar gasloze verwarming met inzet van een warmtepomp kan ook in monumenten een mogelijke verduurzamingsstap zijn. Maar de praktijk laat zien dat het gewenste en beloofde comfort- en duurzaamheidsniveau niet altijd wordt gehaald. Vaak wordt niet aan alle condities en vereisten voor goede werking van een warmtepompsysteem voldaan en soms kan dat in het betreffende monument ook niet goed. Hoe dat in grote lijnen zit bespreken we hier


Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.