Arjan Grandia: ‘Kwaliteit betaalt zich altijd terug’

'Het Restauratiebestek is een absolute verbetering. Het zorgt voor eenduidigheid, voor heldere begripsbepaling en vormt een perfecte koppeling met de URL-en', stelt Arjan Grandia vast, adviseur en bestekschrijver bij de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam.


Arjan Grandia – eigen foto

Uitvraag is makkelijker
Het Restauratiebestek is een uitgave van ERM en Stabu. Het geeft besteksteksten op basis van de uitvoeringsrichtlijnen, vervat in een besteksprogramma. 'Wat het Restauratiebestek mogelijk maakt is dat je in het bestek de Restauratieladder kunt volgen en daarbij kunt verwijzen naar de betreffende URL-en. Dat scheelt enorm veel werk, maakt de keuzes makkelijker en borgt vele malen beter de gewenste kwaliteit van het uit te voeren werk. Als voorbeeld de restauratie van de Koninginnebrug in Rotterdam waar zowel het metselwerk als het natuursteen waterschade had opgelopen. Door het Restauratiebestek toe te passen werd de uitvraag veel makkelijker. De kwaliteit van het toe te passen natuursteen is vastgelegd in de URL, net als alles wat betreft het te restaureren metselwerk' stelt Arjan Grandia vast. 'Daarbij moet ik opmerken dat wij bij restauraties vrijwel altijd met ERB-gekwalificeerde aannemers in een onderhandse aanbesteding werken. Of zij duurder dan een niet-gecertificeerde aannemer zijn, wat hun eigen zorg altijd is, weet ik niet. Wij kijken naar de gewenste kwaliteit van het restauratiewerk. Immers, kwaliteit betaalt zich altijd terug'.

Kennisoverdracht
Hij is voorstander van meer aandacht voor het restauratiebestek. Een aparte website Restauratiebestek.nl zou een goede vorm zijn om kennis over te dragen. 'Als ERM samen met STABU zo’n aparte website gaat ontwikkelen, zit de winst voor mij vooral in voorbeeldbestekken. Met name van die materialen, waar ik niet op voorhand voldoende van af weet. Zo kijk ik ook naar het al langer bestaande voorbeeldbestek voor een eengezinswoning op de STABU-besteksite. Dat kan mij helpen in mijn werk. Ik kan mij goed voorstellen dat collega-bestekschrijvers net als ik baat hebben bij een voorbeeldbestek. Daarnaast denk ik dat meer aandacht voor het Restauratiebestek stimulerend kan werken. Voor collega-bestekschrijvers, voor architecten en aannemers, maar ook voor opdrachtgevers. Het kwaliteitsniveau kan beter worden bewaakt en misverstanden bij zowel de prijsvorming, als in de uitvoering kunnen worden voorkomen. Omdat de bestekken voor werk aan monumenten veel eenduidiger en herkenbaarder door het Restauratiebestek worden, kunnen uitvoerende partijen beter anticiperen op de vragen van de opdrachtgevers.'

Gerelateerd nieuws

ProRail: aanpak historische perronkappen vraagt om combinatie veiligheid en monumenten

Jacques Monasch: ‘Restauratiebranche heeft eigen dynamiek’

Drenthe stimuleert met extra subsidie restauraties door gecertificeerde bedrijven

Zaltbommel kiest voor planmatig herstel van groen erfgoed

Gelderland borgt restauratiekwaliteit met erkende aannemers

Nieuwe stappen bij inspecties monumenten

ERM bestuurslid Arno Boon: 'Ook aan opdrachtgevers zijn kwaliteitseisen te stellen'

Impressie bijeenkomst Platform Monumenten Toezicht 'bescherming en toezicht historische binnenruimten'

Platform Monumententoezicht 'Bescherming en toezicht historische binnenruimten'- 11 maart 2020

Nieuwe Wegwijzer voor advies over omgevingsvergunningen

Platform Monumententoezicht 'Toezicht en verduurzaming monumenten' - 24 maart 2021

‘Een goede restauratie, hoe dan?’

Platform Monumententoezicht: Zonnepanelen, installaties en monumenten - 6 april 2022

Platform Monumententoezicht: Zonnepanelen, installaties en monumenten - 6 april 2022

Impressie bijeenkomst Platform Monumententoezicht op 30 november jl.

Impressie bijeenkomst Platform Monumententoezicht - 18 oktober 2023

Website Restauratiebestek online

Het Restauratiebestek helpt ons verder

Cursus Restauratiebestek en contracteren

Restauratie- en onderhoudsplannen die tellen, een impressie

'Samen dialoog voeren’ - Rob Konings

ProRail zoekt bedrijven die ERM-richtlijnen hanteren

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80