Stichting ERM
Nieuwsbrief mei 2018

Tweede en derde fase model-Restauratiebestek in aantocht

In juli 2018 worden fase 2 en 3 in de ontwikkeling van het model-Restauratiebestek afgerond. Aan het model-Restauratiebestek worden dan de uitvoeringsrichtlijnen 3001 (historische houtconstructies), 4009 (historisch schilderwerk), 4013 (historisch parket), 4014 (historisch pannendak) en 5001 (houtaantasting door zwammen en insecten) toegevoegd. In fase 3 komen daar de URL 4011 (metalen dakbedekkingen en goten) en de URL 4012, Historisch metaal nog bij. Het model-Restauratiebestek is een directe vertaling van de uitvoeringsrichtlijnen in de besteksystematiek van STABU (zowel in OSF als in BOUWBREED). Het doel is een verbetering van de kwaliteit van bestekken die worden opgesteld voor het werk aan monumenten en waarvoor de systematiek voor nieuwe gebouwen niet voldoet.

Helpdesk voor gebruikers
Ilja Rijks, betrokken bij de verdere ontwikkeling van het model-Restauratiebestek, vertelt dat er ook een helpdesk van ERM operationeel is (bereikbaar via het secretariaat). ‘Het is belangrijk dat iedereen actief aan de slag kan gaan met het model-Restauratiebestek en wanneer zich dat voordoet, vragen over onduidelijkheden of verdere ontwikkelingen kan stellen. De feedback van gebruikers kan gebruikt worden om het restauratiebestek te verbeteren en te optimaliseren’. Hij meldt vervolgens dat STABU II wordt vernieuwd. ‘Het eerdere plan van STABU om alleen nog in BOUWBREED te investeren is op verzoek uit de markt losgelaten’, aldus Rijks.


Veel belangstelling bij de presentatie van de eerste fase van het Restauratiebestek, april 2017

Een monument aardgasloos gerestaureerd; ervaringen van een bewoner

‘Het restaureren en de verduurzaming, die twee zaken hebben mijn grootste interesses. De opgave om de energiehuishouding van dit monument aan te pakken bracht hun samen. De op aardgas gestookte cv-ketels moesten worden vervangen. Dat kon door een op biobrandstof draaiend verwarmingssysteem, dat op een heel natuurlijke wijze in het gebouw kon worden geplaatst. Alle cultuurhistorische waarden zijn behouden, en het monument draagt bij aan de gewenste energietransitie’. Lees hier het volledige interview met architect en bewoner Pieter van Traa.


Een ruim rookgaskanaal bood voldoende ruimte voor alle nieuwe, benodigde leidingen (foto P. van Traa)

Save the date: Platform monumententoezicht

Dinsdagmiddag 12 juni 2018 is de volgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht. Het thema is dit keer ‘Duurzaamheid en monumententoezicht’. Verduurzaming van gebouwen, ook bij monumenten, is een goede zaak. Maar toezichthouders lopen soms tegen voorbeelden op waarbij dat niet passend is of niet goed wordt uitgevoerd. Zonnepanelen die niet op de juiste plaats worden gelegd; isolatiemaatregelen zonder voldoende ventilatie; installaties die de monumentale waarden aantasten, etc. Omdat er steeds meer initiatieven zijn om ook monumenten te verduurzamen staat deze uitvoeringspraktijk ditmaal centraal. Het Platform is specifiek bedoeld voor gemeentelijk toezichthouders. De bijeenkomst is in Utrecht. Binnenkort kunt u zich via de website aanmelden voor deze bijeenkomst.


Dakisolatie bij een achttiende-eeuws hofje (Foto E.J. Nusselder)

ERM-publicaties

ERM maakt publicaties op maat voor alle partijen in de monumentenzorg en over diverse onderwerpen. Over het omgaan met schade aan uw monumenten, duurzaamheid, het restauratiebestek, aanbesteden en diverse andere items. De brochures zijn zeer praktisch van aard en voorzien in een grote behoefte. Daarom is het bestellen verder vereenvoudigd. Hier vindt u een overzicht met alle publicaties.

Register-nieuwsbrief

Een breed samenwerkingsverband werkt aan het instellen van een register van erkende restauratoren. Die samenwerking vloeit voort uit een gemeenschappelijke behoefte aan de borging van de professionaliteit van restauratoren. Om dit omvangrijke proces te begeleiden geeft ERM tijdelijk een aparte Register-nieuwsbrief uit met informatie over het ontwikkelen en implementeren van het Restauratorenregister. Wilt u de Register-nieuwsbrief ook ontvangen? Meld u dan hier aan.

1. Waarom een model-Restauratiebestek?
Een bestek is een document waarin de aard en kwaliteit van uit te voeren werkzaamheden zijn vastgelegd. Ook de juridische voorwaarden staan in het bestek. Een bestek moet volledig zijn en zo min mogelijk vragen oproepen, want onduidelijkheden leiden tot een hogere offerte of tot problemen en hogere kosten tijdens de uitvoering. Dat is van belang voor nieuwbouw, maar ook voor werk aan monumenten. Voor monumenten was er geen model-bestek. Daarom is er in samenwerking met STABU, de uitgever van de besteksystematiek, ook voor onderhoud en restauratie van monumenten een model ontwikkeld. Het model-Restauratiebestek is een directe vertaling van de uitvoeringsrichtlijnen (URL-en) die worden uitgegeven en beheerd door ERM.

2. Zit ik met het model-Restauratiebestek vast aan een bepaalde softwareleverancier of formaat?
Nee, het model-Restauratiebestek is platform-onafhankelijk; het wordt uitgegeven in de formaten BOUWBREED, STABU II en OSF. Er zijn dus meerdere mogelijkheden om gebruik te maken van het model-Restauratiebestek. U kunt het model-restauratiebestek inlezen in uw bestekssoftware, maar desgewenst ook downloaden in Word en dan gebruiken als bron voor een werkomschrijving. Alle informatie is gratis downloadable.

3. Hoe worden ervaringen in het model-Restauratiebestek verwerkt? Waar vind ik meer informatie?
De ervaringen die in de praktijk worden opgedaan worden regelmatig verwerkt in updates. U kunt eventuele vragen stellen via de helpdesk. Meer informatie vindt u op de ERM-website en in de brochure "Het model-Restauratiebestek: innovatie van het verleden”.

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.