Het Restauratiebestek voor monumenten

Een bestek is een document waarin de aard en kwaliteit van uit te voeren werkzaamheden zijn vastgelegd. Ook de juridische voorwaarden staan in het bestek. Een bestek moet volledig zijn en zo min mogelijk vragen oproepen, want onduidelijkheden leiden tot een hogere offerte of tot problemen en hogere kosten tijdens de uitvoering.

Het Restauratiebestek voorziet in de vertaling van de ERM-uitvoeringsrichtlijnen voor onderhoud of restauratie in de besteksystematiek van STABU. Als restauratieprofessional vindt u in de besteksystematiek steeds dezelfde werkzaamheden op dezelfde locatie. Zo krijgt u vooraf duidelijk van welk kwaliteitsniveau de gevraagde werkzaamheden moeten zijn. Ook helpt het bij het voorkomen van misverstanden bij prijsvorming, wat zorgt voor meer gelijkwaardige inschrijvingen. Met een goed bestek liggen ook tijdens de uitvoering afspraken eenduidiger vast.

De brochure is kosteloos (5 stuks) te bestellen, maar een bijdrage wordt wel op prijs gesteld. Bij meer dan 5 exemplaren wordt vanaf het 6e exemplaar 4,50 euro per 5 exemplaren (excl. BTW) in rekening gebracht.

U kunt de brochure ook downloaden

DOWNLOADEN

de heer
mevrouw
ik ontvang graag de ERM nieuwsbrief

* verplicht

Gerelateerd nieuws

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Verduurzaming
richtlijnen
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80