Het Restauratiebestek voor monumenten

Een bestek is een document waarin de aard en kwaliteit van uit te voeren werkzaamheden zijn vastgelegd. Ook de juridische voorwaarden staan in het bestek. Een bestek moet volledig zijn en zo min mogelijk vragen oproepen, want onduidelijkheden leiden tot een hogere offerte of tot problemen en hogere kosten tijdens de uitvoering.

Het Restauratiebestek voorziet in de vertaling van de ERM-uitvoeringsrichtlijnen voor onderhoud of restauratie in de besteksystematiek van STABU. Als restauratieprofessional vindt u in de besteksystematiek steeds dezelfde werkzaamheden op dezelfde locatie. Zo krijgt u vooraf duidelijk van welk kwaliteitsniveau de gevraagde werkzaamheden moeten zijn. Ook helpt het bij het voorkomen van misverstanden bij prijsvorming, wat zorgt voor meer gelijkwaardige inschrijvingen. Met een goed bestek liggen ook tijdens de uitvoering afspraken eenduidiger vast.

U kunt de brochure hier downloaden.

Gerelateerd nieuws

Arjan Grandia: ‘Kwaliteit betaalt zich altijd terug’

Website Restauratiebestek online

Het Restauratiebestek helpt ons verder

Cursus Restauratiebestek en contracteren

‘Restauratieladder is een mooi gespreksplaatje’

RestauratorenRegister aangevuld met ‘beschilderde oppervlakken historische binnenruimten’ (HB)

Natasha Herman: ‘CCvD brengt visies op roerend en onroerend erfgoed bijeen’

Monumentenbehoud en verduurzaming kunnen hand in hand gaan

Monumentenwacht aan de slag met signaleren verduurzamingsmogelijkheden

Speciale ERM-website voor technische aspecten verduurzaming monumenten

Thermografie brengt energieverlies in beeld

Maquette, samples en informatiebladen maken effecten verduurzaming tastbaar

Schouwen: nieuwe richtlijn helpt erfgoedmonitoring

Restauratie Jachtslot Mookerheide vereist erkende vakmensen

Molens zijn machines, die vragen om speciaal schilderwerk

Aansprakelijkheid en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

‘Restauratoren verdienen een register, als stap naar beroepsbescherming’

Kaag: restauratieschilderwerk met vakmanschap, scholing en enthousiasme

Restauratievoegen gaat over veel meer dan een voeg zetten

Platform Monumententoezicht: Zonnepanelen, installaties en monumenten - 6 april 2022

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80