Stichting ERM
Nieuwsbrief november 2021

Onze huidige directeur gaat begin 2022 met pensioen. Word jij onze nieuwe directeur?

Stichting ERM bestaat inmiddels 20 jaar en is nu uitgegroeid van een kleine groep gepassioneerde restauratiebedrijven die zich inspande de kwaliteit van het restauratiewerk op een hoger peil te brengen, tot een gezaghebbend landelijk platform dat kwaliteitsrichtlijnen ontwikkelt voor alle denkbare werkzaamheden aan monumenten. Stichting ERM is ook volop in ontwikkeling, want kwaliteit in monumentenland is geen statisch begrip. Belangrijke thema’s, veranderende inzichten en nieuwe technologieën raken het werkveld. Bijvoorbeeld de aanstaande Omgevingswet, Wet Privatisering Kwaliteitsborging, verduurzaming en klimaat. Als alert kwaliteitsbewaker en -aanjager voelt ERM zich in deze dynamiek als een vis in het water. Lees verder.


Wat knaagt er aan mijn erfgoed?

Zorg voor monumenten betekent ook zorg voor roerend erfgoed en schilderingen in historische binnenruimten. Wat komt er zoal kijken bij een goed beheer? Deze vraag stond centraal tijdens een workshop tijdens het Nationaal monumenten congres op 11 november jl.. Aansluitend bij het congresthema ‘monumenten natuurlijk’ en geïnspireerd door de congreslocatie (het Koninklijk Tropeninstituut en Artis met een majestueuze collectie roerende voorwerpen) ging deze workshop in op de (ongewenste) effecten van ‘de natuur’ bij het beheren van roerend erfgoed en schilderingen in historische binnenruimten. Fysische factoren (zoals warmte, licht, vocht) en biologische factoren (insecten, schimmels etc.) moeten zorgvuldig in beeld gebracht en beheerst worden. Lees verder.


Julia Hennig – foto ERM


Het Restauratiebestek helpt ons verder

‘Waar een bestek voor nieuwbouw alleen het eindproduct beschrijft, bijvoorbeeld een bepaalde “Bruynzeeldeur met slot”, beschrijft het Restauratiebestek ook het werkproces, zoals de manier van werken en de keuzes volgens de Restauratieladder. Daarnaast stelt het kwaliteitseisen aan de aannemer en de onderaannemers. Dit, samen met de verbeelding van de keuzes die de Restauratieladder aanreikt, voorkomt veel onduidelijkheid en discussie bij het aanbesteden van een restauratiewerk’, stelt Ilja Rijks vast, bestekschrijver en nauw betrokken bij de totstandkoming van de website het Restauratiebestek. Lees verder.


Ilja Rijks – foto TAK Architecten


Kaag: restauratieschilderwerk met vakmanschap, scholing en enthousiasme

‘Een gecertificeerd schildersbedrijf ontzorgt mij, verzekert mij van kwaliteit en is voor mij een waardevolle gesprekspartner’, zegt Aad Wolls, projectleider namens het kerkbestuur voor de restauratie van de Protestantse Kerk in Kaag. Voor Ronnie van Weelden, bedrijfsleider bij De Jongh Schildersbedrijf uit Waardenburg, heeft het certificaat zowel intern als extern grote waarde. Bijvoorbeeld als leerlingwerkplaats. ‘Voor jonge mensen die, net als hijzelf, met de geldende normen en waarden binnen het bedrijf, en met de ERM-uitvoeringsrichtlijn als handvat, als leerling in de praktijk opgroeien’. Die, naar hij hoopt, in zijn voetsporen treden, het ambacht in stand houden en ook op hun beurt weer verder brengen. Lees verder.


Links: leerling Margo van den Berg, op de achtergrond oud-directeur Gerard de Jongh. Rechts: het plafond is voorzien van nieuwe decoraties – foto's ERM


Nieuwe historische tegels voor Jachtslot Mookerheide

35.000 nieuwe tegels zijn er nodig voor de restauratie van Jachtslot Mookerheide. Die moeten de oude, verglaasde mozaïektegeltjes voor de jugendstil-tableaus – in zeven verschillende kleuren – vervangen. Stucwerk, tegelwerk én het hardsteen zijn in de vorige eeuw bedekt met lagen kit, tegellijm, voorstrijk, gips, cement, kunststoffen en verf. Deze afdeklagen geven naast esthetische ook technische schade aan het Jachtslot. Ze vormen een dampdichte, afsluitende laag met serieuze bouwtechnische problemen tot gevolg. Lees verder.


Het tegelmozaïek is nog aanwezig onder de witte afdeklaag – foto Van Dinther Bouwbedrijf


Platform Monumententoezicht: ‘Een goede restauratie, hoe dan?’

Voldoende tijd, budget, een betrokken opdrachtgever, gebruikmaken van de richtlijnen en draagvlak bij alle betrokkenen – dat zijn ingrediënten om tot een goede restauratie te komen. Het Platform Monumententoezicht debatteerde woensdag 13 oktober jl. over de vraag wat aan een kwalitatief goede restauratie bijdraagt. De sprekers, Michiel van Hunen (RCE), Annalies de Graaf (’s-Hertogenbosch), Bernard Stikfort (Westerveld), Wouter Kreike (Omgevingsdienst ZO-Brabant) en bouwkundige Louis Gerdessen toonden met veel voorbeelden hoe het fout, maar gelukkig vooral ook goed kan gaan. Vanwege Corona-maatregelen was het een hybride bijeenkomst: de zaal was gedeeltelijk gevuld en anderen volgden de bijeenkomst via het internet. Een videoverslag en de presentaties vindt u hier.


Foto's: Evert Jan Nusselder


Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten - 24 november - uitgesteld

Stadsparken en plantsoenen zijn de levensaders van de steeds dichter bebouwde stad. Het belang van de groene ruimte is maatschappelijk en politiek dan ook meer in de publieke belangstelling gekomen. Lukt het om ondanks het intensieve gebruik van monumentale parken, het scala aan functies en de vraag naar veiligheid, ook de cultuurhistorische waarden overeind te houden? Lees verder.
Naar aanleiding van de aangescherpte Corona-maatregelen is deze week besloten de bijeenkomst uit te stellen naar het voorjaar van 2022.


Park Vreugd en Rust, Voorburg, een van de parken die meedeed in het onderzoek - foto Ruurd van Donkelaar


Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.