Onze huidige directeur gaat begin 2022 met pensioen. Word jij onze nieuwe directeur?

In een dynamische organisatie volop in ontwikkeling
Stichting ERM bestaat inmiddels 20 jaar en is uitgegroeid van een kleine groep gepassioneerde restauratiebedrijven die zich inspande de kwaliteit van het restauratiewerk op een hoger peil te brengen, tot een gezaghebbend landelijk platform dat kwaliteitsrichtlijnen ontwikkelt voor alle denkbare werkzaamheden aan monumenten.
Stichting ERM is ook volop in ontwikkeling, want kwaliteit in monumentenland is geen statisch begrip. Belangrijke thema’s, veranderende inzichten en nieuwe technologieën raken het werkveld. Bijvoorbeeld de aanstaande Omgevingswet, Wet Privatisering Kwaliteitsborging, verduurzaming en klimaat. Als alert kwaliteitsbewaker en -aanjager voelt ERM zich in deze dynamiek als een vis in het water.

Met aandacht en kennis voor de organisatie, richtlijnen en communicatie
Naast de dagelijkse leiding van de organisatie, financieel beheer en secretaris van het College van Deskundigen ben je ook een verbinder van publieke en private partijen. Inmiddels zijn de kwaliteitsrichtlijnen een belangrijke basis geworden. Jouw taak is om betrokken partijen, opdrachtgevers en opdrachtnemers van werk aan monumenten, zo goed mogelijk over het gebruik te informeren. Je bent extern gericht en geeft samenwerking met andere kwaliteitssystemen gestalte. Je hebt volop aandacht voor de inhoud en de communicatie van de richtlijnen.

Lees hier de gehele vacature met profiel, meer informatie over onze organisatie en mogelijkheden.

Reageren
Stuur je sollicitatie uiterlijk maandag 13 december a.s. aan de voorzitter Jacques Monasch.
Voor meer Informatie en toelichting op de functie, neem contact op met de huidige directeur Walter de Koning, tel: 06-22106527.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80