‘Een goede restauratie, hoe dan?’

Voldoende tijd, budget, een betrokken opdrachtgever, gebruikmaken van de richtlijnen en draagvlak bij alle betrokkenen – dat zijn ingrediënten om tot een goede restauratie te komen.

Het Platform Monumententoezicht debatteerde op woensdag 13 oktober jl. over de vraag wat aan een kwalitatief goede restauratie bijdraagt. De sprekers, Michiel van Hunen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Annalies de Graaf (Gemeente ’s-Hertogenbosch), Bernard Stikfort (Gemeente Westerveld), Wouter Kreike (Omgevingsdienst ZO-Brabant) en bouwkundige Louis Gerdessen toonden met veel voorbeelden hoe het fout, maar gelukkig vooral ook goed kan gaan. Vanwege Corona was de zaal slechts gedeeltelijk gevuld en volgden velen de bijeenkomst via het internet.

Presentaties
Opening en actualiteiten - Henk Jansen (dagvoorzitter), Wico Ankersmit en Walter de Koning
Ambities, instrumentarium en de praktijk - Michiel van Hunen
Onderbouwen, overtuigen en onderhandelen - Annalies de Graaf
Zorg voor klein en groot(s) - Bernard Stikfort
‘Maar dit is toch mijn huis!’ - Wouter Kreike
Werken met mensen in de uitvoering - Louis Gerdessen

Een videoverslag is hier te vinden.


Foto's: Evert Jan Nusselder

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80