Stichting ERM
Nieuwsbrief oktober 2019

Nieuwe website ERM

ERM heeft een nieuwe website. Na meer dan acht jaar was de website toe aan zowel een meer bij de tijd horende look en feel, als een meer adequate zoekstructuur. Waren het aanvankelijk alleen de richtlijnen, die de ‘content’ van de site vulden, gaandeweg is het aanbod van informatie enorm gegroeid, en daarmee ook de onoverzichtelijkheid. De nieuwe site is helder ingericht, voor verschillende doelgroepen met verschillende informatiebehoeften. Particuliere opdrachtgevers, overheden en restauratieprofessional worden nu vraaggericht bediend. Richtlijnen zijn gekoppeld aan relevante documenten, de mogelijkheid informatie te zoeken is sterk uitgebreid en de website kent een groot aantal dossiers, variërend van asbest tot verdroging. Neem een kijkje op www.stichtingerm.nl.


Openbare reactieronde wijziging URL 4001 Historisch timmerwerk

Het maken van kozijnen, deuren, trappen en andere historische houten elementen voor monumenten is beschreven in uitvoeringsrichtlijn 4001 Historisch timmerwerk. De richtlijn wordt al diverse jaren veel toegepast en het gebruik in de praktijk geeft aanleiding tot een aantal wijzigingen en verduidelijkingen. Daarom heeft het CCvD Restauratiekwaliteit een wijzigingsvoorstel gepubliceerd. Op deze wijzigingen kunt u tot 1 november 2019 te reageren.

Wijzigingen
De wijzigingen hebben betrekking op:

  • Het beschrijven van de reikwijdte. Verduidelijkt is dat het gaat om in de werkplaats gemaakte elementen. Deze elementen worden later door een aannemer (URL 3001) in een monument worden toegepast. Ook is het woord afbouwtimmerwerk vervangen door binnentimmerwerk. Hiermee wordt de relatie met URL 3001 Historische Houtconstructies verduidelijkt.
  • Diverse verbeteringen in het duiden van toegestane houtsoorten, lijmen en maattoleranties, toegestane vochtpercentages.
  • De techniek staat niet stil en het gebruik van de Computer Numerical Control (CNC) is niet meer weg te denken uit de machinale. De URL speelt hierop in door de kennis en ervaring met het gebruik van de CNC op te nemen in de eisen.

Reageren? Uw inbreng wordt op prijs gesteld!
Wilt u reageren op de (wijzigingen in) de richtlijn? Uw inbreng wordt door begeleidingscommissie en het CCvD Restauratiekwaliteit zeer op prijs gesteld.
Klik hier voor het wijzigingsvoorstel van de URL 4001, het overzicht met wijzigingen en het format voor reactie. U kunt uw reactie voor 1 november aanstaande zenden naar: secretariaat@stichtingERM.nl.


Historisch timmerwerk aan gevels bestaat niet alleen uit kozijnen met ramen, deuren, luiken en persiennes. Lijstwerk aan goten, schoorstenen, balustrades e.d. behoren eveneens daartoe.


Help!desk over certificering: ‘informatief en praktisch’

‘Hoe start ik met het proces tot certificering?’ ‘Wat kan ik aan scholing doen wanneer dat aanbod in mijn sector er niet is?’ ‘Prijs ik mijzelf niet uit de markt?’ Zomaar enkele van de vragen die vrijdag 13 september werden gesteld tijdens de Help!desk ERM certificering. Lees verder.


Toelichting op het auditproces tijdens Help!desk certificering – foto ERM


Vrijwilligers en vakmanschap

Het Nationaal Monumentencongres 2019 heeft als thema: ‘Recht uit het hart: vrijwilligers en het vakmanschap’. Een van de acht interactieve sessies hierover wordt door ERM, samen met het Nationaal Restauratiecentrum en NRP/Dumo verzorgd. Aandacht wordt geschonken aan de belangrijke rol van vrijwilligers en vakmensen in de verschillende stappen in het proces van verduurzaming van monumenten. Kijk hier voor meer informatie.


Brandsymposium brengt risico's voor cultureel erfgoed in beeld

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verzorgen op 19 november het tiende symposium over brandveiligheid van cultureel erfgoed aandacht aan branden in monumentale gebouwen. Het symposium begint met een beschouwing van de dramatische brand in de Notre Dame in Parijs door Thierry Burger, brandpreventieadviseur voor erfgoed en werkzaam op het Ministerie van Cultuur in Parijs. ERM verzorgt een van de parallelsessies, getiteld ‘U kunt het dak op! Brandgevaarlijke werkzaamheden onder controle’. Kijk hier voor meer informatie.


Foto: toekomst Religieus erfgoed


Eerste video Monument van morgen

Bij eigenaren van monumenten die hun historische gebouw willen verduurzamen leven vaak veel vragen. Denk aan: Welke duurzaamheidsmaatregelen zijn er? En: Kan ik mijn historische woning net zo goed isoleren als een nieuwe woning? Een nieuwe videoserie van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) biedt antwoord op deze en andere vragen en helpt monumenteigenaren bij hun verduurzamingsambitie. Dit onder de titel: ‘Monument van morgen’.


De crew op bezoek bij, in het midden, restauratiearchitect Vera Franken (Tak Architecten) – foto ERM

Vragen en antwoorden over verduurzaming

Onder redactie van ir. E.J. Nusselder, MONUMENTENZORG

Vraag
Wij willen ons monumentale buitenhuis gaan isoleren (muren en dak). Wij kregen het advies vooraf een infraroodscan te laten maken. Is dat zinvol en heeft ERM daar nog advies bij?

Antwoord
Omdat een vakkundige warmtebeeldregistratie tijdens geschikt weer in het stookseizoen altijd veel extra informatie oplevert over de hoedanigheid van de gebouwschil van het onderzochte monument is dit eigenlijk een 'no-brainer': een goede infrarooddetectie brengt altijd zijn kosten op in het energiebesparingsplan. Lees verder.


Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.