Help!desk over certificering: ‘informatief en praktisch’

‘Hoe start ik met het proces tot certificering?’ ‘Wat kan ik aan scholing doen wanneer dat aanbod in mijn sector er niet is?’ ‘Prijs ik mijzelf niet uit de markt?’ Zomaar enkele van de vragen die vrijdag 13 september jl. werden gesteld tijdens de Help!desk ERM certificering.

Achttien deelnemers schaarden zich die vrijdagmiddag rond de tafel. Een middag over alleen het gebouwde erfgoed – het groen en het roerend erfgoed bleven buiten beschouwing. Een gemêleerd gezelschap van grotere en kleine bedrijven uit het hele land, met onder andere een architect, gebouwinspecteur, verschillende aannemers, timmerfabriek, enkele parketteurs, schilders, metselaars en voegers. Allen met de wens om meer te vernemen over certificatie op basis van ERM-richtlijnen. ‘Informatief en praktisch’, vond een van de deelnemers, ‘zowel de mondelinge toelichting als de handige modellen die rondgingen’.

Walter de Koning van ERM, Miranda Maring van Hobeon Certificering en auditor Klaas Boeder namen de aanwezigen mee in het proces van certificering, nut en noodzaak, de kosten, het praktijkonderzoek, de richtlijnen en vele andere zaken die hierbij een rol spelen.

Toelichting op het auditproces tijdens Help!desk certificering – foto ERM

Vergroten concurrentiekracht
Walter de Koning wees op bijvoorbeeld het vergroten van de concurrentiekracht, het verhogen van de kwaliteit van de interne bedrijfsvoering, en het lerend vermogen: wat kan ik leren van anderen en van de auditor die een spiegel kan voorhouden. De eraan verbonden eenmalige en jaarlijks terugkomende kosten, die variëren qua bedrijfsomvang, zijn fiscaal aftrekbaar, net als die voor bijvoorbeeld bedrijfsverzekeringen, software en aanschaf van noodzakelijke apparatuur.
Miranda Maring legde de eisen uit die gesteld worden aan bedrijfsvoering en aan de uitvoering van het werk. Het toepassen van de Restauratieladder, het voldoen aan wet- en regelgeving en het belang van goede keuze- en instapmomenten waren onderwerpen waarop zij nader inging.

Gericht op kennis
Klaas Boeder behandelde de audits en vervolgaudits. Hij benadrukte het belang van de ketensamenwerking tussen gekwalificeerde partijen, ‘wat ook de onderlinge communicatie een stuk makkelijker maakt’. Hij ging onder andere in op het belang van een goede CV, ‘zowel voor het personeel, als voor jezelf, zeker wanneer je als zzp-er je wilt certificeren. Koppel die aan uitgevoerde projecten. En denk ook de CV’s van ingehuurd personeel, ook weer gekoppeld aan een of meerdere specifieke projecten’. ‘Certificering’, vervolgde Klaas, ‘is gericht op kennis; op het op peil houden ervan, op het werven ervan en op het delen ervan. Het toetsen daarvan gebeurt deels op papier, maar vooral in de praktijk. De motivering van werkzaamheden, het weten waarom je iets doet, en hoe. Dat geldt tot en met de mensen op de steigers’.

Groeps- en individuele gesprekken
Daarna konden de deelnemers in groepjes of individueel gesprekken voeren met de verschillende sprekers, waarbij ook Carlo Schijvens van EBN aanschoof. De vele vragen werden zo goed mogelijk beantwoord. Zoals die over de scholing, ‘wanneer dat aanbod in mijn sector er niet is?’ ‘Organiseer een in-company training, volg symposia en kennisbijeenkomsten, zo verwerf je ook kennis’. En op de vraag naar bijzonderheden voor een zzp-er: jazeker, die zijn er. Bijvoorbeeld: hoe is opvang geregeld? Is de opdrachtgever verzekerd van continuïteit wanneer jijzelf door wat oorzaak ook (tijdelijk) wegvalt’.

Presentaties

Op maandag 9 december wordt opnieuw een bijeenkomst Help!desk certificering verzorgd. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80