beroepsgroep:

Timmerbedrijf, Trappenmaker

werksoort:

Kozijnen, Timmerwerk, Trappen

Werkzaamheden

In bijna elk monumentaal gebouw komt historisch timmerwerk voor. Denk aan kozijnen, ramen, deuren, luiken, gootlijsten, lambriseringen, trappen en ander bijzonder timmerwerk, veelal gemaakt van eiken en grenen. Het repareren en vernieuwen van dit historische timmerwerk vereist specialistische kennis en kunde.

Een duurzaam resultaat

  • Door de oorspronkelijke maten zorgvuldig op te meten en vast te leggen, hoeft er niet onnodig te worden vernieuwd.
  • Vakkundige verwerking in de werkplaats voorkomt problemen bij het herplaatsen.
  • Door origineel hang- en sluitwerk deskundig te herstellen en terug te plaatsen, blijft het voor de toekomst behouden.

Wat is belangrijk bij herstel?

1. Opmeten en documenteren

Voor het ontmantelen van bestaande, gerepareerde of vernieuwde onderdelen worden de maten en profileringen zorgvuldig opgemeten. Tijdens het ontmantelen wordt het timmerwerk in de juiste volgorde gedocumenteerd. Bestaande of herstelde onderdelen behoren weer perfect te passen. Zo niet, dan worden ze in het werk pas gemaakt. Alleen in het uiterste geval worden nieuwe onderdelen gemaakt, met verlies van historisch materiaal.

2. Juiste houtsoort en detaillering

Een erkend bedrijf heeft veel verstand van de toepassing van de juiste historische houtsoorten van de juiste kwaliteit, zoals de fijnheid van de jaarringen en het houtvochtgehalte. Door het hout in de werkplaats bij de juiste temperatuur en relatieve vochtigheid te verwerken, worden problemen als kromtrekken of scheuren bij het herplaatsen op de bouwplaats voorkomen.

3 Hergebruik hang- en sluitwerk

Origineel hang- en sluitwerk behoort tot de grote charmes van oude deuren, ramen en luiken. Bij reparatie of vernieuwing worden deze onderdelen zorgvuldig gedemonteerd, hersteld en behandeld. Het hang- en sluitwerk wordt vervolgens weer gangbaar functioneel gemaakt en met de juiste bevestingsmiddelen teruggeplaatst.

Zoek een erkend bedrijf

7 erkende bedrijven voor historisch timmerwerk (url 4001)
Bekijk op de kaart

Speciaal voor

Monumenteigenaren

Hoe goed herstel te garanderen?
Repareren en vernieuwen van historisch timmerwerk is vakwerk dat veel kennis en ervaring vereist. Schakel daarom bij voorkeur een Erkende timmerwerkplaats of fabriek in voor deze werkzaamheden.
Is uw timmerwerkplaats of -fabriek niet erkend, vraag dan of deze aantoonbare kennis heeft van de URL 4001. De Uitvoeringsrichtlijn bevat veel informatie en een compleet overzicht van alle eisen waaraan het bedrijf moet voldoen. De download URL 4001 vindt u hier.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80