Stichting ERM
Nieuwsbrief januari 2020

Gebouwd voor 1960? Kans op loden waterleidingen!

In veel woningen, maar ook bijvoorbeeld scholen, van voor 1960 blijken nog loden waterleidingen, of resten ervan te zitten. Vaak zijn dat bij saneringen, sinds dat jaar toen loden leidingen werden verboden, delen daarvan intact gelaten, omdat die moeilijk waren te bereiken. Ze bevinden zich bijvoorbeeld onder de vloer of zijn ingemetseld. Een substantieel deel van deze gebouwen hebben een monumentale status. Lees verder.


Infobladen: een ERM-richtlijn op één A-4

Wilt weten welke ERM-richtlijn van toepassing is op het werk aan uw monument? Dan vindt u de richtlijn kunt natuurlijk terecht op de website. Speciaal voor degene die zich snel wil oriënteren op de inhoud van een richtlijn heeft ERM nu ook Infobladen. Een Infoblad geeft in één A-4 inzicht in de belangrijkste zaken, zodat u makkelijk kunt beoordelen of de richtlijn relevant voor u is. Lees verder.


Joost Kreuger: 'Vernieuwde richtlijn voor rieten daken nu ook gericht op isolatie'

Het goed isoleren van monumentale daken wordt onderdeel van de ERM-richtlijnen. Er is veel vraag naar de juiste wijze van isoleren, het goede materiaal en het inschatten van het rendement. De URL 4004 Riet, Historisch leidak (URL 4010), metalen dakbedekkingen en goten bij monumenten (URL 4011) en Historisch pannendak (URL 4014) worden met die onderwerpen aangevuld. Lees verder.


Joost Kreuger - eigen foto


Platform Monumententoezicht over historische binnenruimten

Het Platform Monumententoezicht buigt zich op 11 maart over de bescherming van, en toezicht op historische binnenruimten. Aan de orde komen vragen als: ‘Welke vloeren, schouwen, plafonds, kleurstelling, meubelen, wandbekleding en schilderingen zijn beschermd?’ ‘Waar let ik als toezichthouder op?’ ‘En welke ruimte geeft de rechter mij bij de handhaving?’ De bijeenkomst wordt verzorgd door ERM, in samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland en is gratis toegankelijk voor gemeentelijke medewerkers en leidinggevenden die belast zijn met toezicht en handhaving bij gebouwde monumenten. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.


Foto Esther Wieringa


Bestuurslid Jelmer Prins: 'Meer gecertificeerde bedrijven'

‘Substantieel meer gecertificeerde bedrijven’, dat is de wens van ERM-bestuurslid Jelmer Prins. ‘Een forse toename van het aantal restauratiebedrijven met het ERM-certificaat is een logische wens als we kwaliteitszorg nog beter willen borgen in de restauratiepraktijk. Bovendien maakt een groei in gecertificeerde bedrijven het voor overheden logischer om aan toekenning van restauratiesubsidies de eis te koppelen deze te laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf’. Jelmer Prins is het dagelijks leven coördinator en senior-adviseur Cultureel Erfgoed bij de Provincie Utrecht en daarnaast voorzitter van de Interprovinciale (IPO) Werkgroep Cultuurhistorie. Lees verder.


Jelmer Prins - eigen foto


Ondernemerschap ter ondersteuning van vakmanschap

Een toekomstgericht ondernemer is op de hoogte, kijkt vooruit en is voorbereid. Ondernemers werkzaam in het cultureel erfgoed doen waar ze goed in zijn: hun vak uitoefenen. Maar hoe zit het met ‘het besturen van de onderneming’? Bijblijven is nodig, zowel in het vak zelf, als in het zijn van ondernemer. Dat geldt voor iedere ondernemer – eenmanszaak of leidinggevende met medewerkers. Niet alleen om aan de eisen en wensen van de klant te voldoen, maar ook voor jezelf.
ERM verzorgt in de eerste helft van 2020 gratis twee workshops ter versterking van het ondernemerschap van kwaliteitsbewuste ondernemers in het cultureel erfgoed (monumentale gebouwen en objecten; groen erfgoed; roerende voorwerpen en historische binnenruimten). De reeks start op 20 februari. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.


Een nieuwe lente, een nieuw dendrochronologisch geluid

Dendrochronologisch onderzoek kan voor archeologen, musea, particuliere eigenaren van houten kunstobjecten en schilderijen, bouwhistorici, kerkbeheerders, geschiedschrijvers, kunsthandelaren en vele anderen unieke informatie opleveren. Het bestuderen van de patronen van jaarlijks wisselende ringbreedten in hout, de dendrochronologie, is de meest precieze natuurwetenschappelijke dateringstechniek. Over de rijkdom aan kennis die dendrochronologisch onderzoek kan bieden, verzorgt ERM samen met de RCE en de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer/Centraal College van Deskundigen Archeologie een kennisbijeenkomst op donderdagmiddag 19 maart 2020 bij de RCE in Amersfoort. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.


Illustratie Esther Jansma


Praktijkervaringen met verduurzaming bij Café Laros in Velp

Door Felix Kusters | Adviseur verduurzaming Stichting ERM


Arts en verduurzamer Max Franken – foto Petra Appelhof

Om het jaar goed te beginnen ben ik op 6 januari direct maar mijn speurtocht begonnen naar praktijkverhalen over verduurzaming van monumenten. Zo belandde ik bij Max Franken – eigenaar van voormalig dorpscafé Laros in Velp –, die mij uiterst hartelijk ontving en alle facetten liet zien waar een enthousiaste monumenteneigenaar tegenaan loopt bij het verduurzamen. Max heeft het hele verduurzamingstraject zelf begeleid en is daarnaast al jaren bezig met het opknappen van zijn monument. De afgelopen tijd heeft hij naast zijn drukke bestaan als arts ook nog de tijd en energie gevonden om wekelijks zo’n 20 uur te besteden aan de restauratie van zijn monumentale pand. Lees verder.


17 april 2020: Help!desk over ERM-certificering

Overweegt u een ERM-certificaat en vraagt u zich af hoe u dat moet aanpakken? Op vrijdagmiddag 17 april verzorgt ERM in Eindhoven de derde bijeenkomst voor bedrijven die vragen hebben over certificering volgens een ERM-richtlijn. Heeft u belangstelling voor een ERM-certificaat? Vraagt u zich af hoe dit werkt? Tijdens deze bijeenkomst wordt u bijgepraat over werkwijze, ervaringen, kosten en al het andere wat komt kijken bij het halen van een certificaat. Aansluitend is er gelegenheid om in kleine groepen of individueel vragen te stellen U kunt zich hier aanmelden.


Foto ERM


Nieuwe technieken voor het digitaal schouwen van monumenten

De RCE verzorgt op 4 februari van 13.00 tot 17.00 uur een kennisbijeenkomst over nieuwe (digitale) technieken en instrumenten voor het schouwen van monumenten. Wat kunnen deze leveren en waarvoor kunnen ze dienen? Welke mogelijkheden zijn er om gegevens over monumenten te koppelen en bijvoorbeeld in te zetten voor verduurzaming? Aanleiding voor de bijeenkomst is de Monumentenmonitor die de gezamenlijke provincies hebben laten ontwikkelen en waarin ook de provinciale monumentenwachten participeren. Stichting ERM levert een bijdrage aan deze middag met informatie over heldere regels voor het inspecteren van een monument en voor het op afstand (met hulp van fotogrammetrie en andere beeldmateriaal) duiden van de conditie van een monument (‘digitaal schouwen’). Klik hier voor meer informatie en aanmelden.


Vragen en antwoorden over verduurzaming

Onder redactie van ir. E.J. Nusselder, MONUMENTENZORG

Vraag
In ons monumentale museum met stijlkamers en schilderijen willen wij ter besparing op stroomkosten overstappen op LED-verlichting. Maar wij zijn bang dat de verlichtingskwaliteit – kleurweergave, verlichtingssfeer – daar onder gaat lijden. Heeft ERM hier een oordeel over?

Antwoord
In vergelijking met traditioneel gloeilicht (= inclusief halogeenlampen) zal de overstap naar LED-lampen een besparing van 70-85 procent op stroomkosten betekenen. Vanuit een oogpunt van energiezuinigheid is er dus geen motief om deze verduurzamingsstap niet te zetten. Tot enige jaren terug waren er niet voor alle typen gloeilampen goede vervangingsmogelijkheden in LED. Maar dat is inmiddels opgelost: voor elk type lamp en fitting is er een passende LED-vervanger. Lees verder.


Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.