Joost Kreuger: ‘Vernieuwde richtlijn voor rieten daken nu ook gericht op isolatie’

Het goed isoleren van monumentale daken wordt onderdeel van de ERM-richtlijnen. Er is veel vraag naar de juiste wijze van isoleren, het goede materiaal en het inschatten van het rendement. De URL 4004 Riet, Historisch leidak (URL 4010), metalen dakbedekkingen en goten bij monumenten (URL 4011) en Historisch pannendak (URL 4014) worden met die onderwerpen aangevuld.

Joost Kreuger – eigen foto

Beslisboom
‘Een belangrijke toevoeging aan de uitvoeringsrichtlijn voor riet (URL 4004) is de “beslisboom”, die richting geeft aan de isolatiemogelijkheden’, vertelt Joost Kreuger namens de Vakfederatie Rietdekkers betrokken bij de herziening van de URL. ‘Het goed isoleren van monumenten wordt onderdeel van alle richtlijnen. Dat sluit aan bij het Klimaatakkoord en de Routekaart Verduurzaming Monumenten. ERM is begonnen met de richtlijnen voor de daken, waaronder dus de rieten daken. De beslisboom helpt rietdekkers en eigenaren om de juiste keuzes te maken bij het isoleren van een rieten dak, zonder de cultuurhistorische waarden aan te tasten. Verkeerd isoleren, verkeerd materiaalgebruik of het verkeerd inschatten van het rendement moeten daarmee worden voorkomen. De vernieuwde richtlijn bevat daarnaast ook een update van de technische kennis betreffende de kwaliteit van het te gebruiken riet en de mogelijke toepassingen ervan.’ De ‘beslisboom’ is ook opgesteld voor de drie andere richtlijnen voor daken.

Brandveiligheid
In de vernieuwde richtlijnen voor daken wordt tevens aandacht geschonken aan brandveiligheid. Monumentale woningen en iconische kerken die onherstelbaar beschadigd raken door vuur dat is ontstaan tijdens werkzaamheden; brand blijft een heikel punt bij monumenten. Verwoesting door vuur laat bijzondere elementen uit het verleden voor altijd verdwijnen. Daar ligt een verantwoordelijke en uitdagende taak voor de eigenaar van een monumentaal pand en voor de aannemer die door de eigenaar wordt ingeschakeld. Om eigenaren en aannemers te ondersteunen zijn de richtlijnen voor het werken aan monumentale daken en schilderwerk aangevuld met voorschriften voor het voorkomen van brand. Een checklist maakt het heel concreet.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80