Joost Kreuger: ‘Vernieuwde richtlijn voor rieten daken nu ook gericht op isolatie’

Het goed isoleren van monumentale daken wordt onderdeel van de ERM-richtlijnen. Er is veel vraag naar de juiste wijze van isoleren, het goede materiaal en het inschatten van het rendement. De URL 4004 Riet, Historisch leidak (URL 4010), metalen dakbedekkingen en goten bij monumenten (URL 4011) en Historisch pannendak (URL 4014) worden met die onderwerpen aangevuld.

Joost Kreuger – eigen foto

Beslisboom
‘Een belangrijke toevoeging aan de uitvoeringsrichtlijn voor riet (URL 4004) is de “beslisboom”, die richting geeft aan de isolatiemogelijkheden’, vertelt Joost Kreuger namens de Vakfederatie Rietdekkers betrokken bij de herziening van de URL. ‘Het goed isoleren van monumenten wordt onderdeel van alle richtlijnen. Dat sluit aan bij het Klimaatakkoord en de Routekaart Verduurzaming Monumenten. ERM is begonnen met de richtlijnen voor de daken, waaronder dus de rieten daken. De beslisboom helpt rietdekkers en eigenaren om de juiste keuzes te maken bij het isoleren van een rieten dak, zonder de cultuurhistorische waarden aan te tasten. Verkeerd isoleren, verkeerd materiaalgebruik of het verkeerd inschatten van het rendement moeten daarmee worden voorkomen. De vernieuwde richtlijn bevat daarnaast ook een update van de technische kennis betreffende de kwaliteit van het te gebruiken riet en de mogelijke toepassingen ervan.’ De ‘beslisboom’ is ook opgesteld voor de drie andere richtlijnen voor daken.

Brandveiligheid
In de vernieuwde richtlijnen voor daken wordt tevens aandacht geschonken aan brandveiligheid. Monumentale woningen en iconische kerken die onherstelbaar beschadigd raken door vuur dat is ontstaan tijdens werkzaamheden; brand blijft een heikel punt bij monumenten. Verwoesting door vuur laat bijzondere elementen uit het verleden voor altijd verdwijnen. Daar ligt een verantwoordelijke en uitdagende taak voor de eigenaar van een monumentaal pand en voor de aannemer die door de eigenaar wordt ingeschakeld. Om eigenaren en aannemers te ondersteunen zijn de richtlijnen voor het werken aan monumentale daken en schilderwerk aangevuld met voorschriften voor het voorkomen van brand. Een checklist maakt het heel concreet.

Gerelateerd nieuws

Toolkit voor Eigenaren van een Modern Huis

Richtlijn Historisch schilderwerk geheel herzien

ERM bestuurslid Arno Boon: 'Ook aan opdrachtgevers zijn kwaliteitseisen te stellen'

Hoe gaan we om met historisch beton?

Voorkom brand in haard of schoorsteenkanaal

Infobladen: een ERM-richtlijn op één A-4

Gebouwd voor 1960? Kans op loden waterleidingen!

Bemalen en monumenten: een combinatie die aandacht vraagt

Restauratie Jachtslot Mookerheide vereist erkende vakmensen

Molens zijn machines, die vragen om speciaal schilderwerk

‘Restauratoren verdienen een register, als stap naar beroepsbescherming’

Advies verduurzaming monumenten verduidelijkt

NIEUW: duurzaamerfgoed.nl, samen op weg naar toekomstbestendig erfgoed

Nieuw duurzaam leven voor boerderij

Praktijkervaringen met verduurzaming bij Café Laros in Velp

Video’s tonen mogelijkheden op verduurzaming van monumenten

Video's ‘Monument van morgen’

Monumentenbehoud en verduurzaming kunnen hand in hand gaan

Monumentenwacht aan de slag met signaleren verduurzamingsmogelijkheden

Bijeenkomst Platform Monumententoezicht: Toezicht en verduurzaming van monumenten

Speciale ERM-website voor technische aspecten verduurzaming monumenten

Monument van Morgen: er kan meer dan u denkt

Thermografie brengt energieverlies in beeld

Verduurzaming met glas onderdeel ERM richtlijn 4002

Schouwen: nieuwe richtlijn helpt erfgoedmonitoring

‘Verduurzaming vereist een samenwerking als bij het droogmalen van de Beemster’

Impressie webinar Duurzame daken

Digitale Erfgoedloketfair - 3 juni 2021

Rheden verduurzaamt met Maatwerk voor Monumenten

Isoleren van monumenten: wetenschap en praktijk ontmoeten elkaar in onderzoek

Warm onthaal voor integraal informatiepakket voor verduurzaming

Verduurzaming in de praktijk - 12 april in ‘s-Hertogenbosch

Kennisbijeenkomst op 27 september 2022: Verduurzaming Kazerne Dirk

‘Verduurzaming Groot Tuighuis – een mooie grote opgave’

Periodebericht concept-rapportage 'praktijkonderzoek na-isoleren woonhuismonumenten'

Impressie kennisbijeenkomst verduurzaming in de praktijk - 27 september 2022

Vakbeurs Monument 2023 heeft verduurzaming als thema

Verduurzamer voor zeven Amersfoortse monumenten gezocht!

Nieuwe versie URL 4002 Glas-in-lood-panelen

Nu ook informatie dampremmende en waterkerende folies beschikbaar

Impressie bijeenkomst Platform Monumententoezicht - 18 oktober 2023

Nieuw kader Rijksdienst geeft handvatten voor duurzaamheidskeuzes

Bijeenkomst 'Verduurzaming in de praktijk' - 8 februari 2024

Verduurzaming vindt plek in het Restauratiebestek

Rietdekker Arend-Jan Slager wint titel NCE-Erfgoedstudent 2023

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80