Stichting ERM
Initiatief voor een nieuwe URL Bouwhistorisch onderzoek

Initiatief voor een nieuwe URL Bouwhistorisch onderzoek

Overheden en bedrijven die betrokken zijn bij het bouwhistorisch onderzoek hebben ERM gevraagd om een uitvoeringsrichtlijn op te stellen voor bouwhistorisch onderzoek die de huidige Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek vervangt. Verwacht wordt dat de nieuwe URL in het tweede kwartaal van 2022 gereed zal zijn. Lees verder.


Onderzoek bouwsporen - foto Dirk-Jan de Vries (RCE)


Prestatiebladen: technische informatie over isolatiematerialen geordend

De werkwijze bij het verduurzamen (isoleren) van monumenten staat in de uitvoeringsrichtlijnen van ERM. Maar welke materialen zijn geschikt voor het isoleren van monumenten? Dat is een vraag waar menig architect, adviseur en aannemer regelmatig voor staat bij de voorbereiding van een restauratieproject. Navraag bij de producent levert informatie, maar is tijdsintensief en niet altijd compleet. ERM heeft daarom de beschikbare informatie bijeengebracht in prestatiebladen. Reageren op het ontwerp is mogelijk tot 25 september 2021. Lees verder.


De voeger is een onmisbare schakel

De steunberen rond de Grote kerk in Zwolle verkeren in een zeer zorgelijke staat. De zandstenen afdekkers liggen er los op. Het voegwerk is slecht, en dat geldt ook voor de gebruikte tufstenen. Restauratie van het parament is hoogst noodzakelijk. Het bedrijf van Frederik Heldoorn voert de werkzaamheden uit. Een ontzettend uitdagende en mooie klus vindt hij. Eén grote zorg heeft hij: ‘De aanwas van nieuwe, jonge mensen, is echt veel te beperkt om in de behoefte aan kundig en enthousiast personeel te voorzien. We moeten leerlingen veel beter informeren over ons mooie vak’. Lees verder.


Frederik Heldoorn wijst op de losliggende afdekking – foto ERM


Digitalisering stormt de monumentenzorg binnen

Digitalisering stormt de monumentenzorg binnen – en dat gaat voorlopig door. Denk aan digitalisering bij (grootschalige) monitoring, gebouwonderzoek, projectvoorbereiding en zeker ook de realisatie in werkplaatsen en op de bouwlocatie. Dat is niet vanzelfsprekend, want ‘niets is standaard en niets is recht bij momenten’. Lees verder.


Robotisering stimuleert jongeren - foto Rolf van de Plas


Afscheid CCvD-leden Marc van Roosmalen en Kasper Burgy

Het CCvD Restauratiekwaliteit heeft donderdag 1 juli afscheid genomen van twee prominente leden: Marc van Roosmalen en Kasper Burgy. Dat was tijdens een locatiebezoek aan het Binnenhofcomplex in Den Haag. Hier worden de gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken gerestaureerd. Het CCvD besprak allerlei restauratie-technische aspecten van de komende werkzaamheden.
Senior-architect Marc van Roosmalen is meer dan twintig jaar aan ERM verbonden geweest. Al bij de voorloper, een klankbordgroep van de Vakgroep Restauratie, zat hij aan tafel. Daarna in het bestuur en vanaf 2010 in het CCvD. Steeds als vertegenwoordiger van het rijk in opdrachtgevende zin, het Rijksvastgoedbedrijf. Restauratiekwaliteit ligt hem na aan het hart. Marc heeft mede aan de wieg gestaan van de restauratieladder, de lijst met uitgangspunten voor het maken van keuzes door de opdrachtgever. Lees verder.


CCvD-voorzitter Rob van Hees bedankt Marc van Roosmalen voor zijn jarenlange inzet - foto ERM


ERM participeert op Kerkenbeurs

ERM verzorgt twee lezingen op de tweejaarlijkse Kerkenbeurs Nederland, 7 en 8 oktober 2021. De Kerkenbeurs, dit jaar in Expo Houten, is de facilitaire vakbeurs voor beheerders en bestuurders van kerken. Daarnaast zijn ook eigenaren van herbestemde kerken en ambtenaren regelmatige bezoekers. Omdat er veel monumentale kerken en andere religieuze gebouwen zijn, is het publiek van de Kerkenbeurs zeer gebaat bij gerichte en praktische kennis. Lees verder.


Foto Kerkenbeurs


Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.