ERM participeert op Kerkenbeurs

ERM verzorgt twee lezingen op de tweejaarlijkse Kerkenbeurs Nederland, 7 en 8 oktober 2021. De Kerkenbeurs, dit jaar in Expo Houten, is de facilitaire vakbeurs voor beheerders en bestuurders van kerken. Daarnaast zijn ook eigenaren van herbestemde kerken en ambtenaren regelmatige bezoekers. Omdat er veel monumentale kerken en andere religieuze gebouwen zijn, is het publiek van de Kerkenbeurs zeer gebaat bij gerichte en praktische kennis.

Evert-Jan Nusselder (Monumentenzorg) gaat in op de vraag hoe de energetische situatie van monumentale kerken in beeld gebracht en verbeterd kan worden. De energierekening kan vaak drastisch omlaag, maar vermijd dat verkeerde keuzes leiden tot schade aan het gebouw op termijn, laat hij zien. De tweede spreker, Klaas Boeder, gaat in op de praktische aspecten van het onderhoud van deze gebouwen. ‘Kleine problemen hebben soms grote gevolgen’ laat hij zien op vele foto’s maar zijn door goede afspraken en samenwerking heel vaak te voorkomen.

Op de stand is veel informatie beschikbaar over verduurzamingsmogelijkheden, en ook tal van technische aspecten daarvan. Onder andere met een maquette worden ingrepen in bijvoorbeeld een dak, visueel gemaakt.


Foto Kerkenbeurs

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80