Afscheid CCvD-leden Marc van Roosmalen en Kasper Burgy

Het CCvD Restauratiekwaliteit heeft donderdag 1 juli afscheid genomen van twee prominente leden: Marc van Roosmalen en Kasper Burgy. Dat was tijdens een locatiebezoek aan het Binnenhofcomplex in Den Haag. Hier worden de gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken gerestaureerd. Het CCvD besprak allerlei restauratie-technische aspecten van de komende werkzaamheden.
Senior-architect Marc van Roosmalen is meer dan twintig jaar aan ERM verbonden geweest. Al bij de voorloper, een klankbordgroep van de Vakgroep Restauratie, zat hij aan tafel. Daarna in het bestuur en vanaf 2010 in het CCvD. Steeds als vertegenwoordiger van het rijk in opdrachtgevende zin, het Rijksvastgoedbedrijf. Restauratiekwaliteit ligt hem na aan het hart. Marc heeft mede aan de wieg gestaan van de restauratieladder, de lijst met uitgangspunten voor het maken van keuzes door de opdrachtgever.


CCvD-voorzitter Rob van Hees bedankt Marc van Roosmalen voor zijn jarenlange inzet - foto ERM

Kasper Burgy, de derde generatie die aan het roer staat van het gelijknamige bouwbedrijf, heeft na acht jaar afscheid genomen. Hij vertegenwoordigde die jaren de restauratiebedrijven die verenigd zijn in de Vakgroep Restauratie. Voor hem was de toetsing van de richtlijnen aan de praktische doorwerking essentieel. ‘Het staat mooi op papier, maar werkt het ook in de praktijk?’ was een veel gestelde vraag van hem om vervolgens met praktische aanvullingen te komen om veel gemaakte fouten te vermijden. Hij heeft op die manier veel bijgedragen aan het praktische karakter van de uitvoeringsrichtlijnen.


Kasper Burgy tijdens zijn laatste CCvD vergadering – foto ERM

Van Roosmalen wordt opgevolgd door Julia Hennig, eveneens werkzaam bij het Rijksvastgoedbedrijf die haar sporen bij het restaureren van (interieurs van) gebouwen inmiddels ruim heeft verdiend. Kasper Burgy wordt opgevolgd door de ervaren Stef Cuppens, mededirecteur van het familiebedrijf Cuppens en Zn, een aannemersbedrijf en timmerfabriek.

Het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit besluit over de uitvoeringsrichtlijnen, het RestauratorenRegister en andere ERM-documenten. Een verantwoordelijke taak, waaraan Marc en Kasper de afgelopen jaren veel hebben bijgedragen, vertelt voorzitter Rob van Hees. Alles komt in twee stappen langs: eerst als ontwerp en vervolgens als voorstel voor de definitieve versie. Het CCvD let op de inhoud (klopt het? werkt het?), maar ook op de gevolgde procedure (zijn alle betrokkenen geraadpleegd? Zijn opmerkingen en bezwaren op de juiste wijze afgewogen?). Het CCvD bestaat uit vertegenwoordigers van overheden (RCE, provincies, gemeenten), opdrachtgevers vanuit overheid en bedrijfsleven en uitvoerende bedrijven (architecten, aannemers, restauratoren). ‘Een boeiend gezelschap waarin alle optieken samenkomen’, aldus Marc van Roosmalen.
Het CCvD telt naast de voorzitter en secretaris twaalf leden. De komst van Hennig brengt het aantal vrouwen binnen het CCvD op vijf. ‘Een mooie ontwikkeling’, aldus voorzitter Van Hees..


Het CCvD brengt een bezoek aan het Binnenhof – foto ERM

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80