Stichting ERM
Nieuwsbrief maart 2021

Restauratie Jachtslot Mookerheide vereist erkende vakmensen

‘De veelheid en de rijkheid aan details van het Jachtslot Mookerheide eisen een restauratie door gecertificeerde bedrijven. Alleen dan is de kwaliteit van de werkzaamheden gewaarborgd. Dat geldt niet alleen nu voor de bouwkundige opgaven, maar ook straks wanneer we voor het interieur op zoek gaan naar geregistreerde restauratoren’. Dat stellen Fons Mandigers van Natuurmonumenten, directievoerder Ron Spaan en hoofdaannemer Dré van Dinther. Zij hebben een uniek ‘Gesamtkunstwerk’ onder handen. Lees verder.


Het Jachtslot Mookerheide in zijn oorspronkelijke staat – foto Regionaal Archief Nijmegen


Ontwerprichtlijn en webinar over cementrustiek – een bijzondere vorm van beton

Voor cementrustiek is lange tijd nauwelijks aandacht en waardering geweest. Het waarderen, onderzoeken, adviseren, maar ook het restaureren van cementrustiek heeft vele overeenkomsten met de werkwijze rond het restaureren van historisch beton. Daarom is cementrustiek als specifiek aandachtspunt in de URL-en voor Betonrestauratie opgenomen. Voor cementrustiek is nu een ontwerp-richtlijn beschikbaar. Reacties zijn zeer welkom (reageren kan tot 28 april a.s.). Op 31 maart verzorgt ERM een webinar over deze kunstvorm in rustieke stijl.


Brug bij Kasteel de Haar - foto Eric Blok


Platform Monumententoezicht en verduurzaming

Woensdagmiddag 24 maart 2021 houdt het Platform Monumententoezicht een on-line kennisbijeenkomst over het toerzicht bij de verduurzaming van monumenten. Aan de orde komen de positie van de gemeente (bevorderen verduurzaming; behoud erfgoedwaarden), de juridische aspecten van toezicht op beide onderwerpen (nu en na inwerkingtreden van de Omgevingswet) en ervaringen met verduurzamen in de praktijk. Wat kan of moet de toezichthouder doen als hij schade aan het monument verwacht door bijvoorbeeld onjuiste uitvoering van een bepaalde maatregel ter vermindering van het energieverbruik? De bijeenkomst is alleen bestemd voor toezichthoudende ambtenaren. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.


Verduurzaming van een Hilversumse woonwijk - foto Edwin Prins


Bemalen en monumenten: een combinatie die aandacht vraagt

In Nederland wordt voortdurend gebouwd en veranderd. Onvermijdelijk ook vaak in de directe omgeving van historisch waardevolle gebouwen, ensembles of dorps- en stadscentra. Voor veel van de bouwplannen is een tijdelijke bemaling noodzakelijk. Dat kan voor kwetsbare gebouwen, zoals monumenten, leiden tot desastreuse beschadigingen. De brochure 'Bemalen in de omgeving van monumenten. Hoe voorkomt u schade?' biedt eigenaren, verzekeraars en anderen informatie over bemalen en het voorkomen van schade aan een monument. Klik hier voor de brochure.


Week vol duurzame inspiratie

De Week van het Duurzaam Erfgoed is een week vol digitale, duurzame erfgoed-inspiratie. Van 19 tot en met 22 april kan met elkaar kennis worden uitgewisseld, verbindingen worden gelegd en inspiratie worden opgedaan. De week van het Duurzaam Erfgoed wordt mede mogelijk gemaakt met inhoudelijke bijdragen van de 33 partners van de Routekaart Verduurzaming Monumenten. Stel naar eigen interesse jouw ideale digitale programma samen, met keuze uit werksessies, trainingen, lunchlezingen en webinars. Blok snel deze week in uw agenda en volg www.duurzaamerfgoed.nl. Zo blijft u op de hoogte van het programma en het laatste nieuws over De Week van het Duurzaam Erfgoed.


Aansprakelijkheid en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De afgelopen jaren is er veel verteld en gediscussieerd over de verandering van het bouwtoezicht door de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Weinig wordt er gesproken over dat andere deel van de Wkb: de verandering van de regels over aansprakelijkheid. En dat is niet terecht. Want deze nieuwe regels zijn minstens zo ingrijpend als de veranderingen in het bouwtoezicht. De nieuwe regels over aansprakelijkheid zijn ook belangrijk voor werk aan monumenten. Daarom in dit artikel een introductie. Lees verder.


Ambacht van molenbouw hand in hand met digitalisering

Molenbouw hoort tot de oudste ambachtelijke beroepen van ons land. Die ambachtelijke kennis en kunde wordt door het gecertificeerde Beijk ondersteund met een compleet gedigitaliseerde bedrijfsvoering. Een innovatie die past in de traditie van kwaliteitsverbetering, zoals de in de jaren negentig ontwikkelde werkwijze ‘behoudend restaureren’. Lees verder.


Max Beijk (vooraan op de foto) ‘Bij grote hijsklussen ben ik er meestal nog wel bij’ – eigen foto


Nieuwsbrief Groen Erfgoed

Om kwaliteit bij onderhoud en restauratie van groen erfgoed beter op de kaart te zetten is ERM in samenwerking met verschillende organisaties een nieuwsbrief gestart ‘Groen erfgoed nieuws’. Lees verder.


Vragen en antwoorden over verduurzaming

Onder redactie van ir. E.J. Nusselder, MONUMENTENZORG

Vraag
Onze duurzaamheidsadviseur gaf bij verschillende voorgestelde maatregelen een terugverdientijd. Hoe werkt dat?

Antwoord
De terugverdientijd (TVT) voor een investering in duurzaamheidsmaatregelen is vaak van doorslaggevende betekenis voor het al of niet kiezen van daadwerkelijke inzet van die maatregelen. Het gaat daarbij dan altijd om verduurzamingsmaatregelen die een besparend effect hebben op het gebruik van energie en dus op daarvoor te maken kosten. Er zijn namelijk ook maatregelen die nadrukkelijk duurzaam zijn, maar die niet of nauwelijks geld besparen. Om bij een monumenten-verduurzamingsplan correcte terugverdientijden te kunnen bepalen is het nodig de historische energie-gebruikcijfers beschikbaar te hebben of die te kunnen reconstrueren, de investeringskosten van de verduurzamingsmaatregelen en het besparend effect ervan. We laten hier kort zien hoe dit werkt. Lees verder.


Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.