Bijeenkomst Platform Monumententoezicht: Toezicht en verduurzaming van monumenten

De volgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht heeft als thema ‘toezicht en verduurzaming monumenten’. De bijeenkomst is op woensdag 24 maart 14.00 – 16.00 uur en vindt online plaats.

Aan de orde komen de positie van de gemeente (bevorderen verduurzaming; behoud erfgoedwaarden), de juridische aspecten van toezicht op beide onderwerpen (nu en na inwerkingtreden van de Omgevingswet) en ervaringen met verduurzamen in de praktijk. Wat kan of moet de toezichthouder doen als hij schade aan het monument verwacht door bijvoorbeeld onjuiste uitvoering van een bepaalde maatregel ter vermindering van het energieverbruik?


Verduurzaming van een Hilversumse woonwijk - foto Edwin Prins

Klik hier voor het programma. U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst. Deelname is gratis.

Het Platform is een initiatief van de stichting ERM in samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (Ver BWT).
Het Platform komt twee keer per jaar bijeen. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor gemeentelijke medewerkers en leidinggevenden die belast zijn met toezicht en handhaving bij gebouwde monumenten (BWT; erfgoed). Klik hier voor meer informatie over het platform.

Gerelateerd nieuws

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Verduurzaming
richtlijnen
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80