Groen Erfgoed Nieuws

Het initiatief voor een nieuwsbrief wordt gesteund door het Gilde van Tuinbazen, de Vereniging Erfgoedhoveniers, de Vakgroep Groen Erfgoed, de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De betrokken organisaties besteden elk aandacht aan het borgen van de kwaliteit in onderhoud en herstel van het cultuur-historisch groen. De behoefte aan onderlinge samenwerkingen kennisuitwisseling groeit. Daarmee gepaard gaat de vraag naar meer in-en externe communicatie. Deze nieuwsbrief richt zich primair op de betrokken professional in het groen erfgoed. Bijvoorbeeld als professionele opdrachtgever, beleidsmaker, coördinator, onderzoeker, landschapsarchitect, erfgoedhovenier, tuinbaas of werkvoorbereider. Klik hier als u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.

Voor (startende) erfgoedprofessionals die te maken krijgen met groen erfgoed verzorgt de ErfgoedAcademie vanaf 8 april a.s. een driedaagse online cursus. Kijk hier voor meer informatie.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80