Stichting ERM
Nieuwsbrief september 2019

Gecertificeerd architect en adviseur aan het woord: ‘Een audit scherpt je’

‘Waar ik nog het meeste plezier van beleef is de professionele spiegel die ons door de auditor wordt voorgehouden’, vertelt restauratiearchitect Laurijs Weyts. ‘Inderdaad’, valt Daan Holtzer, zelfstandig bouw- en restauratieadviseur, hem bij. ‘Het is een indirect voordeel van certificering, je krijgt een doorlichting van je bedrijfsvoering en een daarop gebaseerde bedrijfsadvisering’. Weyts en Holtzer kozen voor certificering om hun opdrachtgevers de zekerheid van vakwerk en uniforme kwaliteit te bieden. De daarvoor gemaakte kosten beschouwen zij als onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. Lees verder.


Daan Holtzer en Laurijs Weyts - eigen foto's


Isja Finaly lid College van Deskundigen

Isja Finaly treedt namens de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) toe tot het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit (CCvD) als professionele opdrachtgever. Het CCvD stelt de (wijzigingen in) de uitvoeringsrichtlijnen vast en heeft dus een belangrijke rol voor de praktijk. Isja Finaly (1965) is in het dagelijks leven hoofd Instandhouding en adjunct-directeur bij de Vereniging Hendrick de Keyser. ‘Een belangrijke motivatie om lid te worden is het belang dat ik hecht aan een nog veel beter bereik van particuliere opdrachtgevers’, vertelt zij. Lees verder.


Isja Finaly - eigen foto


‘Inventarisatie nodig van problemen door droogte’

Er is dringend behoefte aan een samenhangende en integrale inventarisatie van de problemen voor het cultureel erfgoed door de toenemende droogte. Hoe groot zijn die problemen, waar komen ze voor, met oog voor de regionale verschillen, waaraan is behoefte en hoe liggen de (kansen op) samenwerkingsverbanden?’ René Dessing, voorzitter van de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) maakt zich ernstige zorgen. ‘Het groene erfgoed staat onder druk, kijk maar eens naar wat er om ons heen afsterft aan beplanting (jong en oud). Droogte speelt ook bij bebouwingen en funderingen een rol, de risico’s van verzakking nemen toe. Ook eigenaren speelt dit parten doordat het irrigeren personeelskosten mee zich meebrengt, energie kost voor de permanent draaiende pompen, planten die vervangen moeten worden’. Lees verder.


René Dessing - foto Kenneth Stamp


Platform Monumententoezicht: Funderingsproblemen bij monumenten

Hilde Niezen, wethouder Gouda, voorzitter van het Platform Slappe Bodem en lid van de Stuurgroep Klimaatadaptatie/beleidstafel droogte is een van de sprekers op de eerstvolgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht, 30 oktober aanstaande. Het Platform bespreekt die middag de risico’s van funderingsschade bij monumenten, nu er meer lange, droge zomers zijn. Daarnaast wordt er veel bemalen in ons dichtbevolkte land. Daardoor verandert tijdelijk de grondwaterstand, mogelijk met gevolgen voor de funderingen van monumenten. Wat kan er, vanuit het perspectief van toezicht en handhaving, worden gedaan? Hoe kan je de situatie goed beoordelen en welke (tijdelijke) maatregelen zijn mogelijk om funderingsschade te voorkomen of te herstellen. De bijeenkomst is bestemd voor gemeentelijk toezichthouders en wordt georganiseerd door ERM, Vereniging Bouw- en Woning Toezicht en Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM).

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.


Energiebesparing, hernieuwbare energie en uw monument

De stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) verzorgt op 27 september een studiedag over de mogelijkheden tot energiebesparing. Welke mogelijkheden zijn er? Waar te beginnen? En welke organisaties zijn hierbij van nut? Sprekers uit binnen- en buitenland benaderen dit vraagstuk en belichten, vanuit verschillend perspectief de vraagstelling. Ook ERM zorgt voor een bijdrage.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.


Vragen en antwoorden over verduurzaming

Onder redactie van ir. E.J. Nusselder, MONUMENTENZORG

Vraag
Wij gaan een monumentale boerderij op het platteland herbestemmen als woning. Er is geen aardgasaansluiting. Ons is nu aanbevolen om elektrisch te gaan verwarmen. Dat zou duurzaam en voordelig zijn. Heeft u daar advies bij?

Antwoord
Of elektrisch verwarmen duurzaam en voordelig is, hangt erg sterk af van de situatie ter plaatse. Meestal is de overstap naar rechtstreeks elektrisch verwarmen – dus zonder inzet van een warmtepomp – noch duurzaam, noch voordelig. Maar er zijn uitzonderingen! Lees meer.


Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.