‘Inventarisatie nodig van problemen door droogte’

Er is dringend behoefte aan een samenhangende en integrale inventarisatie van de problemen voor het cultureel erfgoed door de toenemende droogte. Hoe groot zijn die problemen, waar komen ze voor, met oog voor de regionale verschillen, waaraan is behoefte en hoe liggen de (kansen op) samenwerkingsverbanden?’ René Dessing, voorzitter van de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) maakt zich ernstige zorgen. ‘Het groene erfgoed staat onder druk, kijk maar eens naar wat er om ons heen afsterft aan beplanting (jong en oud). Droogte speelt ook bij bebouwingen en funderingen een rol, de risico’s van verzakking nemen toe. Ook eigenaren speelt dit parten doordat het irrigeren personeelskosten mee zich meebrengt, energie kost voor de permanent draaiende pompen, planten die vervangen moeten worden’.


René Dessing - Foto Kenneth Stamp

Dessing roept de erfgoedsector op de problemen serieus onder de loep te nemen. ‘Het zou een goed initiatief van de sector zijn om tot een inventarisatie van de problemen te besluiten’. Maar Dessing vraagt ook om actie van de (landelijke) overheid. Het zijn niet enkel landbouwers die nood klagen, ook kasteel- en buitenplaats eigenaren hebben hun eigen zorgen. Ook die zou de erfgoedsector aan de Beleidstafel Droogte moeten uitnodigen, daarmee aansluitend op het artikel ‘Droogte bedreigt monumenten’, dat onlangs is verschenen in het tijdschrift Watergovernance.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80