Platform Monumententoezicht: Funderingsproblemen bij monumenten - 30 oktober 2019

Hilde Niezen, wethouder Gouda, voorzitter van het Platform Slappe Bodem en lid van de Stuurgroep Klimaatadaptatie/beleidstafel droogte, is een van de sprekers op de eerstvolgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht, 30 oktober aanstaande in Utrecht (Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99).

Het Platform bespreekt die middag de risico’s van funderingsschade bij monumenten, nu er meer lange, droge zomers zijn. Daarnaast wordt er veel bemalen in ons dichtbevolkte land. Daardoor verandert tijdelijk de grondwaterstand, mogelijk met gevolgen voor de funderingen van monumenten. Wat kan er, vanuit het perspectief van toezicht en handhaving, worden gedaan? Hoe kan je de situatie goed beoordelen en welke (tijdelijke) maatregelen zijn mogelijk om funderingsschade te voorkomen of te herstellen. Klik hier voor het programma van deze bijeenkomst.

De bijeenkomst is bestemd voor gemeentelijk toezichthouders en wordt georganiseerd door ERM, Vereniging Bouw- en Woning Toezicht en Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM).

U kunt zich helaas niet meer aanmelden, het maximale aantal deelnemers is bereikt.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80