Isja Finaly lid College van Deskundigen

Isja Finaly treedt namens de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) toe tot het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit (CCvD) als professionele opdrachtgever. Het CCvD stelt de (wijzigingen in) de uitvoeringsrichtlijnen vast en heeft dus een belangrijke rol voor de praktijk. Isja Finaly (1965) is in het dagelijks leven hoofd Instandhouding en adjunct-directeur bij de Vereniging Hendrick de Keyser. ‘Een belangrijke motivatie om lid te worden is het belang dat ik hecht aan een nog veel beter bereik van particuliere opdrachtgevers’, vertelt zij.


Isja Finaly – eigen foto

Incidentele opdrachtgevers optimaal informeren
‘ERM heeft enorm veel tot stand weten te brengen bij de professionele, uitvoerende partijen en de overheden. Nu wordt het zaak om ook de incidentele opdrachtgever, de eigenaar die misschien maar één keer in haar of zijn leven met een restauratie van het monument te maken krijgt of de eerste keer groot onderhoud moet aanpakken, optimaal te informeren over de opdracht die zij of hij moet gaan verstrekken. Welke kwaliteitseisen zijn er te stellen, waar moet je op letten wanneer je een bedrijf wilt inschakelen etc.’. Finaly noemt de Informatiebladen die over elke uitvoeringsrichtlijn zijn gemaakt ‘een uitstekend instrument, laagdrempelig, prettig geschreven. Deze bladen maken nieuwsgierig. En met wat extra kennis is het mogelijk om ook als niet professionele opdrachtgever een gelijkwaardigere gesprekspartner te zijn voor een restauratie-architect, aannemer of andere uitvoerder. Ik hecht er belang aan dat die Infobladen een zo groot mogelijk bereik hebben, bijvoorbeeld via het NRF en via de gemeenten’.

Restauratoren Register
Ook de geleidelijke uitbreiding van aandachtsvelden stimuleert Isja Finaly om deel te nemen aan het CCvD. ‘Het Restauratoren Register bijvoorbeeld is fantastisch. Het maakt het ook voor éénpitters mogelijk zich te kwalificeren’. Tot slot noemt ze het zeer inspirerend om ‘in die breed samengestelde en prachtige mix van deskundigen te participeren. Ik zie het als een soort inhoudelijke Raad van Toezicht en wil daarin graag een bijdrage leveren, onder andere door de voorgestelde richtlijnen kritisch te lezen, vanuit de ogen van de opdrachtgever. Kan die hiermee voldoende uit de voeten – die vraag zal ik steeds stellen.’

Kijk hier voor meer informatie over het CCvD.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80