Stichting ERM
Nieuwsbrief september 2020

Van kamer tot stad en van molen tot kathedraal

Een inspirerende uitdaging vond de begeleidingscommissie het: een richtlijn maken voor het werk van de restauratie-architect. Want hoe beschrijf je in een uitvoeringsrichtlijn zaken als creativiteit en regie? Na een aantal discussie-rondes en schrijfsessies is het gelukt. U kunt het resultaat hier inzien. Reactie is van harte welkom tot en met 20 oktober 2020. Lees verder.


De richtlijn helpt bij restaureren, bijvoorbeeld deze boerderij – foto ERM


Mooi, maar met risico’s: zandsteen

In veel monumenten is zandsteen verwerkt. Het kwarts in zandsteen wordt in verband gebracht met silicose (stoflongziekte). Het bewerken van zandsteen is dus niet vrij van risico’s. Hoe ga je daar als architect of natuursteenbewerker mee om? Een wijziging van URL 4007 'Steenhouwwerk - Bewerken en verwerken van natuursteen' maakt de risico’s inzichtelijk en omschrijft arbo-maatregelen die nodig zijn om die te beheersen. Maar vooraf natuurlijk de vraag: is het gezien de arbo-risico’s echt nodig om zandsteen te gebruiken? U kunt op de wijziging reageren tot en met 20 oktober 2020. Lees verder.


Bescherming tegen kwarts door beheersmaatregelen – foto ERM


Vat krijgen op de droogte

‘De droogte is een aanhoudend probleem voor groene monumenten en moet beter worden aangepakt. Op beleidsmatig niveau bijvoorbeeld, waar de provincies aan zet zijn, en de waterschappen voorschriften mee kunnen geven om het groen erfgoed beter te beschermen. De feitelijke schade aan het erfgoed moet meer in kaart worden gebracht bijvoorbeeld door monitoring en wetenschappelijk onderzoek. En voor nu zou de eerste aandacht uit moeten gaan naar de hoge zandgronden waar het problematisch is voor groene monumenten’, vat Paul Noppers van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed het rapport Aanhoudend droog samen. Lees verder.


Drooggevallen sloot bij kasteelbos Renswoude – foto Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed


Help!desk over ERM-certificering op woensdag 25 november in Eindhoven

Overweegt u een ERM-certificaat en vraagt u zich af hoe u dat moet aanpakken? Op woensdag 25 november verzorgt ERM in Eindhoven een bijeenkomst (middag) voor bedrijven die vragen hebben over certificering volgens een ERM-richtlijn. Certificering is mogelijk wanneer een bedrijf voldoet aan de betreffende uitvoeringsrichtlijn en beoordelingsrichtlijn. Na een algemene toelichting over ERM-certificering en het auditten is er ruimte voor 1 op 1 gesprekken. Lees verder.


Gecertificeerde bedrijven mogen het logo Erkende Restauratiekwaliteit voeren. Zij worden ook vermeld in het register van erkende bedrijven op de website www.stichtingERM.nl


Duurzaamerfgoed.nl, samen op weg naar toekomstbestendig erfgoed

www.duurzaamerfgoed.nl is online, de website waar alle activiteiten gebundeld zijn die de monumentensector uitvoert in het kader van de Routekaart Verduurzaming Monumenten. De website is ontwikkeld voor de deelnemers aan de Routekaart, waaronder ERM, in opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Lees verder.


Groen erfgoed vraagt om meer kennis en richtlijnen

‘Steeds meer opdrachtgevers zien het belang in van de URL 6001 met richtlijnen voor tuin-historisch onderzoek. En dankzij de Sim-subsidie die ook beschikbaar is voor groen erfgoed, zien ook steeds meer gemeenten het belang ervan in’, meldt Eric Blok, voorzitter van de Vakgroep Groen Erfgoed. Een tendens die door Peter van Saane, werkzaam bij de gemeente Zwolle, wordt bevestigd. Lees verder.


Weinig kennis voorhanden van historische parken – foto gemeente Zwolle


Platform Monumententoezicht – Webinar over Wkb en ‘vergunningvrij’

Het Platform Monumententoezicht verzorgt een webinar op 28 oktober over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en vergunningvrij en het gemeentelijk monumententoezicht. Een groot deel van het toezicht op het Bouwbesluit wordt overgedragen aan private ‘kwaliteitborgers’. De Wkb wordt vanaf 1 januari 2022 gefaseerd ingevoerd. Hoewel de Wkb (voorlopig) niet geldt voor monumenten heeft de nieuwe wet wel invloed op het gemeentelijk toezicht op monumenten. Op dezelfde datum treedt de Omgevingswet in werking, inclusief het nieuwe regiem ‘vergunningvrij’. Vergunningvrij zal meerdere varianten gaan kennen, waarbij vergunningvrij voor het Bouwbesluit niet vergunningvrij voor het aspect monumenten impliceert. Het Platform is een initiatief van de stichting ERM in samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (Ver. BWT). De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor gemeentelijke medewerkers en leidinggevenden die belast zijn met toezicht en handhaving bij gebouwde monumenten (BWT; erfgoed). Zie voor meer informatie over monumentenzorg: www.monumententoezicht.nl.


Vragen en antwoorden over verduurzaming

Onder redactie van ir. E.J. Nusselder, MONUMENTENZORG

Vraag
De Corona-pandemie brengt ons ertoe om de ventilatie/luchtbehandeling van ons publiekstoegankelijke monument beter en veiliger te maken, liefst ook met verduurzamend effect. Heeft u daar aandachtspunten en tips bij?

Antwoord
Met name het ventilatie-aandeel van luchtbehandeling bij monumentale scholen, kerken, theaters en andere zaalgebouwen vraagt op dit moment bijzondere aandacht. De bestaande voorzieningen zijn in veel gevallen niet toereikend om de verblijfsruimten in het gebouw 'kiemvrij' te maken en te houden. En de standaard filters in zelfs de nieuwste luchtbehandelingsinstallaties zijn niet in staat om virusdeeltjes effectief af te vangen. Toch zijn er goede en soms verrassend eenvoudige verbeteringsmogelijkheden voor de uiteenlopende ventilatiesituaties zoals we die in dit soort monumenten aantreffen. Meestal kan er dan tegelijkertijd een energiebesparingsslag worden gemaakt. Lees verder.


Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.