Groen erfgoed vraagt om meer kennis en richtlijnen

‘Steeds meer opdrachtgevers zien het belang in van de URL 6001 met richtlijnen voor tuin-historisch onderzoek. En dankzij de Sim-subsidie die ook beschikbaar is voor groen erfgoed, zien ook steeds meer gemeenten het belang ervan in’, meldt Eric Blok, voorzitter van de Vakgroep Groen Erfgoed. Een tendens die door Peter van Saane, werkzaam bij de gemeente Zwolle, wordt bevestigd.


Weinig kennis voorhanden van historische parken – foto gemeente Zwolle

Tuinhistorische analyse
Het Engelse Werk in Zwolle is een rond 1828 aangelegd park op de voormalige vestingwerken. Een rijksmonument, het enige in deze gemeente, vertelt de aan de gemeente verbonden landschapsarchitect Peter van Saane. ‘Dankzij een SIM-subsidie waren wij in staat een tuinhistorische analyse te laten verrichten door SB4. Met als bedoeling de cultuurhistorische waarden van het park in beeld te brengen en een plan op te stellen deze te herstellen’. ‘De aanleiding’, weet Eric Blok van SB4 te melden, waren de plannen van Rijkswaterstaat voor dijkverzwaring langs de IJssel. Waterveiligheid is natuurlijk een groot goed, maar gaandeweg zie je een tendens dat daarvoor niet alles hoeft te wijken. Dat er ook gezocht moet kunnen worden naar andere vormen of andere locaties voor waterkering. Om zo de kwaliteit van het groene erfgoed te behouden. Gemeenten eisen een grotere rol op, en gebruiken dergelijke projecten als zwengel om parken te verbeteren’.

Sim-subsidie
Bij die grotere rol in het borgen van de kwaliteit van het groene erfgoed biedt ook de Sim-subsidie een belangrijke ondersteuning. ‘Steeds meer gemeenten beseffen daarvoor in aanmerking te kunnen komen en die geldstromen als een extra impuls te gebruiken’, aldus Eric Blok. Peter van Saane meldt een ander aspect. ‘Kennis van groen erfgoed is minder voorhanden dan van rood erfgoed. Voor monumenten bestaan hele lijsten met stijlen, materiaalkeuzes etc. etc., die voor het groen veel minder voorhanden zijn. Dat merk ik ook bij de gemeentelijke erfgoedafdeling, en ook bij de gemeentelijke commissie voor Welstand en Monumentenzorg’. Desondanks is hij heel tevreden over de gemeentelijke aandacht voor het (historische) groen in de stad. ‘Stedelijk groen is echt een aandachtskindje, het is veel vager dan de omschrijving “historische tuin”. Stedelijk groen heeft meer iets weg van een gebruiksartikel’. Van Saane bepleit daarom het ontwikkelen van meer richtlijnen en protocollen, zoals die er ook zijn voor het gebouwde erfgoed. ‘De daarin verzamelde kennis die leidt tot het maken van verantwoorde keuzes, is iets wat ook voor de groene sector zeer wenselijk is.’

Gerelateerd nieuws

Eerste certificaat groen erfgoed voor Debie & Verkuijl

Zaltbommel kiest voor planmatig herstel van groen erfgoed

Natuurmonumenten borgt groen én cultureel erfgoed

Zorg en onderhoud voor groene erfgoed gaan waarderen

Groen Erfgoed en de SIM, van historie naar toekomst

Geheugen van het ontworpen landschap

Opleving ommuurde moestuinen

Stadswerk mede-initiator Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten

Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten - 24 november

Ode aan historische berceaus

Opvolging Liesbeth Missel bij Speciale Collecties WUR

Cursus Groen Erfgoed Hogeschool Utrecht

‘De richtlijnen dragen bij aan de ó zo noodzakelijke kennisborging’

Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten

Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten - 7 april 2022

Erfgoedhoveniers gaan op voor ERM-certificatie

Actualisatie Richtlijn Tuinhistorisch Onderzoek

9 februari: Gecombineerd platform Kleurhistorie en Groen erfgoed - Veenhuizen

Waar theorie en praktijk samenkomen: begraafplaats Daalseweg in Nijmegen

2e netwerkdag Groen Erfgoed Gemeenten - 6 oktober 2023

Actualisatie Richtlijn Tuinhistorisch Onderzoek van start

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80