Restauratievisie en ontwerp (URL 1001)

Versie 1.0 - 6 november 2020

Werkzaamheden

URL 1001 beschrijft het architectonisch advies voor de transformatie en restauratie van monumenten. De URL is gebouwd op vier pijlers: ethiek, kennis, visie en regie. Voor iedere pijler geeft de uitvoeringsrichtlijn een beschrijving en een set met eisen.
Het werk van de restauratie-architect is niet alleen objectief en technisch, maar ook subjectief en creatief. Bepalend voor de uitstraling en de historische waarde.
De restauratie-architect is een architect met een plus; de URL beschrijft de verbijzonderingen ten opzichte van de eisen in de Wet op de architectentitel.
Het werk omvat:

  • het opstellen van een restauratievisie (zie URL 1001);
  • het maken van een ontwerp voor aanpassing van het monument en het vanuit die visie begeleiden van de uitvoering (zie URL 2001).

Zie BRL 1000 Erkend Restauratie-architect voor de certificering van de restaurtie-architect.

Wat staat er in deze richtlijn?

  • restauratievisie: van ambitie naar idee
  • gebruik en duurzaamheid integraal onderdeel van de aanpak
  • verantwoord omgaan met erfgoed
Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80