Restauratievisie en ontwerp (URL 1001)

Versie 1.0 - 6 november 2020

beroepsgroep:

Architect, restauratie-architect

Werkzaamheden

URL 1001 beschrijft het architectonisch advies voor de transformatie en restauratie van monumenten. De URL is gebouwd op vier pijlers: ethiek, kennis, visie en regie. Voor iedere pijler geeft de uitvoeringsrichtlijn een beschrijving en een set met eisen.
Het werk van de restauratie-architect is niet alleen objectief en technisch, maar ook subjectief en creatief. Bepalend voor de uitstraling en de historische waarde.
De restauratie-architect is een architect met een plus; de URL beschrijft de verbijzonderingen ten opzichte van de eisen in de Wet op de architectentitel.

Het werk omvat:

  • het opstellen van een restauratievisie (zie URL 1001);
  • het maken van een ontwerp voor aanpassing van het monument en het vanuit die visie begeleiden van de uitvoering (zie URL 2001).

Zie BRL 1000 Erkend Restauratie-architect voor de certificering van de restauratie-architect.

Wat staat er in deze richtlijn?

  • restauratievisie: van ambitie naar idee
  • gebruik en duurzaamheid integraal onderdeel van de aanpak
  • verantwoord omgaan met erfgoed

Zoek een erkend bedrijf

24 erkende bedrijven voor restauratievisie en ontwerp (url 1001)
Bekijk op de kaart

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80