Stichting ERM
Nieuwsbrief december 2021

Richtlijn voor glas-in-lood wordt breder en completer

De Uitvoeringsrichtlijn 4002 voor Glaspanelen-in-lood wordt vernieuwd. ‘De richtlijn geeft meer nog dan de vorige versie aandacht voor toepassingen in bijvoorbeeld woonhuizen en is toegankelijker opgesteld’, licht Janneke van der Stok, betrokken bij de opstelling en werkzaam bij de RCE, toe. Lees verder.


Janneke van der Stok – eigen foto


Integraal informatiepakket voor verduurzaming warm onthaald

Docenten van het Nationaal Restauratie Centrum (NRC), het Gelders Restauratie Centrum (GRC) en vertegenwoordigers van Restauratiefonds/ Erfgoedacademie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) maakten woensdag 8 december jl. als eersten kennis met het ERM-informatiepakket waarmee een antwoord kan worden gegeven op de vraag ‘HOE verduurzaam je een monument? Lees verder.


Veel waardering voor informatiepakket, waaronder de maquette - foto ERM


Met mix van maatregelen zet ’s-Hertogenbosch in op goede restauraties

‘Door te onderbouwen, te overtuigen en te onderhandelen streven we naar kwalitatief goede restauraties. Met een mix van beleid, kennis, communicatie en begeleiding borgen we het beheer en onderhoud van ons cultureel erfgoed’, vertelt Annalies de Graaf van de afdeling erfgoed van ’s-Hertogenbosch. Lees verder.


Annalies de Graaf - eigen foto


Evaluatie gewenst van Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek

De negen jaar oude Richtlijnen voor Tuinhistorisch Onderzoek (URL 6001) voldoen. Opdrachtgevers, onderzoekers en planvormers werken ermee, en de richtlijnen hebben een enorme impuls gegeven aan het tuinhistorisch onderzoek. Maar enkele aanpassingen zijn gewenst. Daarvoor is een feitelijke evaluatie gewenst, is een advies van de Vakgroep Groen Erfgoed aan de beheerder van de richtlijnen, stichting ERM. Lees verder.


Hein Krantz en Kees van Dam - eigen foto's


Save the date - 'Kennisbijeenkomsten verduurzaming in beleid en praktijk'

ERM verzorgt in het voorjaar twee kennisbijeenkomsten (mits Corona geen spaak in het wiel steekt). Het programma omvat zowel een aantal presentaties over de landelijke aanpak van verduurzaming als een bezoek aan een restauratie in uitvoering. Lees verder.


Kazerne Dirk – foto Brandweer Amsterdam Amstelland


Zeeland borgt restauraties met ERM richtlijnen

Voor de restauratie van Zeeuwse kerkgebouwen, molens, stadhuizen en fabrieken stelt de Provincie Zeeland jaarlijks 1,8 miljoen euro beschikbaar. De provincie wil daarvoor de kwaliteit van de werkzaamheden geborgd zien. Zij stelt daarom eisen aan de deskundigheid van de bedrijven en hanteert daarbij de ERM richtlijnen als norm. Lees verder.


Berit Sens – foto ERM


Praktijkonderzoek isoleren woonhuismonumenten zet volgende stap

Het praktijkonderzoek naar de bouwfysische aspecten van het isoleren van woonhuismonumenten gaat de volgende fase in. In de inventarisatieronde is met meer dan 50 organisaties en monumenteigenaren een groslijst opgesteld. Daaruit worden nu 26 monumenten geselecteerd op vergelijkbaarheid en geschiktheid. Uiteindelijk worden 15 woonhuismonumenten komend voorjaar onderzocht op de effecten van isolerende maatregelen. Lees verder.


Dak van monumentenwoonhuis in Monnickendam – foto Patricia de Vries


Cursus Restauratiebestek en contracteren

De stichting ERM, de stichting Nationaal Restauratie Centrum (NRC) en de stichting Ketenstandaard hebben elkaar gevonden om de kennisoverdracht over het Restauratiebestek verder gestalte te geven. Een cursus hierover, van een dag, wordt op donderdag 17 maart 2022 op het kantoor van Ketenstandaard verzorgd. Lees verder.


Restauratievoegen gaat over veel meer dan een voeg zetten

In de Grote Kerk van Zwolle ontvingen op 16 december jl. elf voegers het diploma van de opleiding Restauratie Voegen. Door hun investering in restauratievakmanschap, dragen deze vaklieden en hun werkgevers bij aan het oplossen van het tekort aan vaklieden en het behoud van het restauratievakmanschap. Lees verder.


Zeven van de elf gediplomeerde Restauratie Voegers met hun diploma - foto René van den Burg


Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.