Save the date: kennisbijeenkomsten ‘verduurzaming in de praktijk’

ERM verzorgt in het voorjaar twee fysieke kennisbijeenkomsten (mits Corona geen spaak in het wiel steekt).

De brandweerkazerne Dirk in Amsterdam en het Groot Tuighuis in ’s-Hertogenbosch worden gerestaureerd en verduurzaamd. Het programma omvat zowel een aantal presentaties over de landelijke aanpak van verduurzaming als een bezoek aan de restauratie in uitvoering.

Woensdagmiddag 30 maart
In Amsterdam wordt de oudste, nog in functie zijnde brandweerkazerne in Nederland – een rijksmonument – dit jaar gerestaureerd. Brandweerkazerne Dirk werd in 1897 officieel in gebruik genomen. De rode bakstenen voorgevel met drie sierlijke rondboogingangen biedt nog steeds doorgang aan brandweerlieden en hun voertuigen. De kazerne is ontworpen door assistent-stadsarchitect H. Leguyt (1840-1907). Het gebouw, in de stijl van het Rijksmuseum, wordt met veel zorg gerestaureerd en gemoderniseerd. Daarnaast wordt de kazerne gasloos gemaakt, en is het de ambitie het pand energielabel A te kunnen geven.

Dinsdagmiddag 12 april
Het Groot Tuighuis in ‘s-Hertogenbosch wordt gerestaureerd en omgevormd tot een publiekstoegankelijk Erfgoedhuis. Zo wordt de vrijgekomen koorruimte als erfgoedlounge ingericht en komen er studieruimten voor het Stadsarchief. Naast de bouwkundige werkzaamheden worden de technische installaties aangepast en wordt luchtbehandeling in het gebouw toegevoegd. Een belangrijke opgave daarnaast is het verduurzamen van het gebouw en verbetering van de energetische prestaties, door toevoeging van vloerverwarming in de grote ruimten en waar mogelijk het aanbrengen van achterzetramen en voorzetwanden in de verblijfsruimten.

Aanmelden
Binnenkort zijn de programma’s definitief en wordt het mogelijk u aan te melden via de website van ERM.


Kazerne Dirk – foto Brandweer Amsterdam Amstelland

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80