Glas-in-lood-panelen (URL 4002)

Versie 2.0 - 28 maart 2023

beroepsgroep:

Glazenier

werksoort:

Glas-in-lood

Werkzaamheden

De variatie van glaspanelen in monumenten is enorm; van kleine ramen met blank glas tot grote panelen met complexe gebrandschilderde voorstellingen van stukken glas gevat in loodprofielen. De complexiteit van restauraties van glaspanelen kan hierdoor sterk uiteenlopen. Daarom vergt een geslaagde restauratie altijd een zorgvuldige voorbereiding en deskundige uitvoering.

Een duurzaam resultaat

  • In een zorgvuldig vooronderzoek worden alle belangrijke waarden van het glaspaneel vastgelegd.
  • Een goed plan van aanpak minimaliseert de negatieve gevolgen van de restauratie.
  • Inschakeling van een erkend glazeniersbedrijf kan veel problemen voorkomen.

Wat is belangrijk bij onderhoud en herstel?

1. Vooronderzoek

In het vooronderzoek worden de monumentale waarde van het glaspaneel, de eventuele voorstelling/afbeelding en de staat waarin het paneel verkeert deskundig en systematisch beoordeeld. De bevindingen van het vooronderzoek worden heel gedetailleerd vastgelegd. Ook bureauonderzoek kan daarbij nodig zijn. De uitkomst hiervan wordt de waardenstelling genoemd. Hierin zijn alle relevante waarden van het glaspaneel vastgesteld en gedocumenteerd.

2. Plan van aanpak


De tweede stap bij restauratie is bepalen in welke mate er moet worden ingegrepen en op welke wijze. De restauratieladder bepaalt hierbij de volgorde van de opties: conserveren, repareren, of (als er geen andere opties zijn) vernieuwen. Om de gevolgen van de noodzakelijke ingreep zo klein mogelijk te houden, worden in het plan van aanpak de gevolgen en resultaten van de ingreep goed ingeschat en de juiste technieken voorgeschreven.

3 Uitvoering

Ook bij de uitvoering wordt zeer zorgvuldig gewerkt, op basis van het plan van aanpak. Elke stap vereist een specifieke deskundigheid en de toepassing van de juiste materialen en het juiste professionele gereedschap. Met de inschakeling van een erkende ervaren glazenier worden veel problemen voorkomen.

Zoek een erkend bedrijf

1 erkende bedrijven voor glas-in-lood-panelen (url 4002)
Bekijk op de kaart

Speciaal voor

Monumenteigenaren

Hoe een geslaagde restauratie te garanderen?
Restauratie van glaspanelen in lood is specialistisch werk dat vraagt om vakkennis en ervaring. Schakel daarom bij voorkeur een Erkend glazeniersbedrijf in voor deze werkzaamheden.
Is uw glazenier niet erkend, vraag dan of deze aantoonbare kennis heeft van de URL 4002. De Uitvoeringsrichtlijn bevat veel informatie en een compleet overzicht van alle eisen waaraan goed restauratiewerk moet voldoen. De URL4002 is hier gratis te downloaden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80