Stichting ERM
Nieuwsbrief februari 2021

Monumentenbehoud en verduurzaming kunnen hand in hand gaan

Aan de noodzaak tot verduurzaming besteedt ook ERM veel aandacht. Want al lijken monumentenbehoud en energetische verduurzaming op het eerste gezicht lastig te combineren, met maatwerk is er veel mogelijk. ‘Waar het vaak nog gaat om ambities op papier, maken wij daadwerkelijke verduurzaming mogelijk’, zegt restauratiearchitect Bastiaan van de Kraats, onder ander nauw betrokken bij de nieuwe ERM URL 1001 ‘Restauratievisie en ontwerp’. In deze special aandacht voor verschillende ERM-initiatieven die bijdragen aan de mogelijkheden tot een zorgvuldige verduurzaming. Lees verder.


Bastiaan van der Kraats - eigen foto


Speciale ERM-website voor technische aspecten verduurzaming monumenten

Voor architecten, adviseurs, inspecteurs, aannemers en gemeentelijk toezichthouders heeft ERM een speciale website gemaakt over de technische en uitvoeringsaspecten van het verduurzamen van monumenten: www.verduurzamingsrichtlijnen.nl. De site beschrijft niet zozeer de kansen of ambities voor verduurzaming, maar vooral de onderwerpen waar je tegen aanloopt als je de daad bij het woord voegt (ontwerp en realisatie). Verduurzaming is inmiddels een onlosmakelijk onderdeel van het onderhouden en restaureren van monumenten. Verduurzaming is daarom opgenomen in allerlei uitvoeringsrichtlijnen van ERM. De site zet die informatie overzichtelijk bij elkaar en voegt extra informatie toe. Lees verder.


Monumentenwacht aan de slag met signaleren verduurzamingsmogelijkheden

‘Naar verwachting zullen alle Monumentenwachten vanaf komende zomer bij eigenaren actief mogelijkheden tot verduurzaming gaan signaleren. De basis daarvoor wordt onder andere de Checklist van de URL 2005. Zeeland en Noord-Brabant doen dit al’, vertellen Sanne de Koning en Bram van der Wende van Monumentenwacht Noord Brabant. Lees verder.


Sanne de Koning en Bram van der Wende – eigen foto's


Maquette, samples en informatiebladen maken effecten verduurzaming tastbaar

ERM ontwikkelt een demonstratie-set Verduurzaming met onder andere een maquette, samples van materialen en informatiebladen. Informatief voor opdrachtgevers, maar ook voor bouwkundigen en adviseurs. ‘Bij beide doelgroepen is grote behoefte aan instructie- en voorbeeldmateriaal’, weet Jeroen Wienbelt, een van de producenten van de set. Lees verder.


Jeroen Wienbelt met een van de vele samples – foto ERM


Thermografie brengt energieverlies in beeld

Met thermografie zijn uiteenlopende gebreken in en aan monumenten te detecteren. Een warmtebeeld-camera brengt onder andere het energieverlies via de gebouwschil, kierdichting en luchtlekken en vochtproblemen in beeld. Een analyse van de energetische kwaliteiten van een gebouw legt de basis voor verduurzamingsplannen, licht architect Evert Jan Nusselder toe. Lees verder.


Visueel en thermografisch overzicht vanuit het zuiden van de zuidwestgevel van het Centraal Museum Utrecht - © ejn


Verduurzaming met glas onderdeel ERM richtlijn 4002

De URL 4002 Glaspanelen-in-lood wordt op dit moment herzien. De beschrijving van de onderhoud- en restauratiewerkzaamheden worden geactualiseerd. De omschrijvingen van overige glastoepassingen in gevels en daken worden uitgebreid. De nadruk ligt daarbij op verduurzaming door het toepassen van glas met betere isolerende waarden dan het oorspronkelijke glas. Lees verder.


Platform Monumententoezicht 'Toezicht en verduurzaming van monumenten'

De volgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht vindt plaats op woensdag 24 maart 14.00 – 16.00 uur (online). Aan de orde komen de positie van de gemeente (bevorderen verduurzaming; behoud erfgoedwaarden), de juridische aspecten van toezicht op beide onderwerpen (nu en na inwerkingtreden van de Omgevingswet) en ervaringen met verduurzamen in de praktijk. Wat kan of moet de toezichthouder doen als hij schade aan het monument verwacht door bijvoorbeeld onjuiste uitvoering van een bepaalde maatregel ter vermindering van het energieverbruik? Lees verder.


Monument van Morgen: er kan meer dan u denkt

‘In de vier video’s Monument van Morgen presenteert ERM op een heldere wijze de normen die gelden voor het verduurzamen van een monument met behoud van de culturele waarden. Dat past goed bij de onafhankelijke positie die ERM inneemt in de samenwerking tussen eigenaren, overheden en adviseurs’, aldus Hans de Witte, specialist erfgoed & duurzaamheid bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. ‘De serie maakt eigenaren bewust van de kansen die ook monumenten bieden tot verduurzaming’, vult Richard Rodenburg van de gemeente Utrecht aan. Lees verder.


Hans de Witte en Richard Rodenburg – eigen foto's


Vragen en antwoorden over verduurzaming

Onder redactie van ir. E.J. Nusselder, MONUMENTENZORG

Vraag
Zijn er kengetallen voor het energiegebruik in monumenten voor verwarming, zodat wij kunnen zien of ons pand boven, onder of op het gemiddelde daarvoor scoort?

Antwoord
Vele tientallen analyses van nog niet of juist wel verduurzaamde monumenten leveren inderdaad bepaalde waarden op voor wat normaal energiegebruik voor verwarming is bij verschillende soorten monumenten. Belangrijkste factor daarin blijkt steeds het gebruik van het gebouw te zijn. Lees verder.


Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.