Speciale ERM-website voor technische aspecten verduurzaming monumenten

Voor architecten, adviseurs, inspecteurs, aannemers en gemeentelijk toezichthouders heeft ERM een speciale website gemaakt over de technische en uitvoeringsaspecten van het verduurzamen van monumenten: www.verduurzamingsrichtlijnen.nl. De site beschrijft niet zozeer de kansen of ambities voor verduurzaming, maar vooral de onderwerpen waar je tegen aanloopt als je de daad bij het woord voegt (ontwerp en realisatie). Verduurzaming is inmiddels een onlosmakelijk onderdeel van het onderhouden en restaureren van monumenten. Verduurzaming is daarom opgenomen in allerlei uitvoeringsrichtlijnen van ERM. De site zet die informatie overzichtelijk bij elkaar en voegt extra informatie toe.

Duurzaamheidsadviezen
De website bevat verschillende zoekmogelijkheden. Zo leidt het tabblad Verduurzamingsadvies naar drie niveaus waarop onderzoek naar kansrijke verduurzamingsmaatregelen in monumenten mogelijk is. De niveaus zijn onderdeel van URL 2001 en hier uitgelicht en voorzien van een handig schema. Niveau 1: Verkennend onderzoek van alle kansrijke maatregelen, niveau 2: Verdiepend onderzoek van alle kansrijke maatregelen en niveau 3: Gericht onderzoek van specifieke kansrijke maatregelen. Het schema brengt de bezoeker naar de gewenste informatie. De keuze voor een bepaald adviesniveau wordt onder meer bepaald door de fase waarin het verduurzamingstraject zich bevindt, de grootte van het gebouw, de mate van complexiteit, de technische en financiële consequenties, een eventueel reeds verricht vooronderzoek en uiteraard het beschikbare budget.

Isoleren van daken
Een ander onderdeel van de site gaat over het isoleren van daken. Er zijn vier schema’s (beslisbomen) gemaakt over respectievelijk rieten daken, metalen daken, leien daken en metalen daken. De vele mogelijke varianten zijn uitgewerkt in detailtekeningen en beschrijving die architect, aannemer en toezichthouder direct bij de essentie brengen. De teksten en tekeningen zijn ook onderdeel van de uitvoeringsrichtlijnen voor die typen daken.
Een extra onderdeel gaat over het aanbrengen van isolatie. Hierbij worden in praktijk nogal eens fouten gemaakt. De do’s en dont’s van het aanbrengen van isoleren zijn daarom toegelicht. Dat vereist enige kennis van bouwfysica (zoals keuze dampopen of dampdicht en zaken als dikte, materiaalkeuze en ventilatie) en daarnaast nauwkeurig werken in de uitvoering, zeker bij isolatie aan de binnenzijde.

Signaleren van mogelijkheden tot verduurzaming
De site bevat ook een efficiënte Checklist voor het verzamelen van gegevens over de energieprestatie van een monument (onderdeel van URL 2005). Met behulp van de Checklist kan de inspecteur in een gesprek met de eigenaar alles op een rij zetten wat nodig is om een beeld te krijgen van de mogelijkheden. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de gegevens die de bouwkundige inspectie heeft opgeleverd. De Checklist is interactief opgezet zodat aan het eind van het gesprek de mogelijkheden in beeld zijn. Hierna kan zo nodig een duurzaamheidsadvies opgesteld worden.

Uitbreidingen
Op korte termijn worden nog allerlei onderwerpen aan de site toegevoegd. Bijvoorbeeld de kenmerken van allerlei isolatiematerialen. In de eerste plaats natuurlijk allerlei gegevens die van belang zijn voor de energieprestatie, maar daarnaast ook zaken als brandveiligheid en milieubelasting. Verder komt in een extra onderdeel het isoleren van vensters aan bod, inclusief allerlei kenmerken van glas en folies (wordt later dit jaar opgenomen in URL 4002). Gedacht wordt aan een apart onderdeel over het uittekenen van ‘bouwknopen’, de punten waar verschillende bouwmaterialen samen komen en traditioneel het meest gevoelig zijn voor koudebruggen, condens en materiaalrot. www.verduurzamingsrichtlijnen.nl is te gebruiken als zelfstandige site, maar ook als onderdeel van www.stichtingERM.nl.

Gerelateerd nieuws

Advies verduurzaming monumenten verduidelijkt

NIEUW: duurzaamerfgoed.nl, samen op weg naar toekomstbestendig erfgoed

Nieuw duurzaam leven voor boerderij

Praktijkervaringen met verduurzaming bij Café Laros in Velp

Joost Kreuger: ‘Vernieuwde richtlijn voor rieten daken nu ook gericht op isolatie’

Video’s tonen mogelijkheden op verduurzaming van monumenten

Video's ‘Monument van morgen’

Monumentenbehoud en verduurzaming kunnen hand in hand gaan

Monumentenwacht aan de slag met signaleren verduurzamingsmogelijkheden

Bijeenkomst Platform Monumententoezicht: Toezicht en verduurzaming van monumenten

Monument van Morgen: er kan meer dan u denkt

Thermografie brengt energieverlies in beeld

Verduurzaming met glas onderdeel ERM richtlijn 4002

Bemalen en monumenten: een combinatie die aandacht vraagt

Schouwen: nieuwe richtlijn helpt erfgoedmonitoring

‘Verduurzaming vereist een samenwerking als bij het droogmalen van de Beemster’

Impressie webinar Duurzame daken

Digitale Erfgoedloketfair - 3 juni 2021

Rheden verduurzaamt met Maatwerk voor Monumenten

Isoleren van monumenten: wetenschap en praktijk ontmoeten elkaar in onderzoek

Warm onthaal voor integraal informatiepakket voor verduurzaming

Verduurzaming in de praktijk - 12 april in ‘s-Hertogenbosch

Kennisbijeenkomst op 27 september 2022: Verduurzaming Kazerne Dirk

‘Verduurzaming Groot Tuighuis – een mooie grote opgave’

Periodebericht concept-rapportage 'praktijkonderzoek na-isoleren woonhuismonumenten'

Impressie kennisbijeenkomst verduurzaming in de praktijk - 27 september 2022

Vakbeurs Monument 2023 heeft verduurzaming als thema

Verduurzamer voor zeven Amersfoortse monumenten gezocht!

Nieuwe versie URL 4002 Glas-in-lood-panelen

Nu ook informatie dampremmende en waterkerende folies beschikbaar

Impressie bijeenkomst Platform Monumententoezicht - 18 oktober 2023

Nieuw kader Rijksdienst geeft handvatten voor duurzaamheidskeuzes

Bijeenkomst 'Verduurzaming in de praktijk' - 8 februari 2024

Verduurzaming vindt plek in het Restauratiebestek

‘Restauratieladder is een mooi gespreksplaatje’

RestauratorenRegister aangevuld met ‘beschilderde oppervlakken historische binnenruimten’ (HB)

Natasha Herman: ‘CCvD brengt visies op roerend en onroerend erfgoed bijeen’

Maquette, samples en informatiebladen maken effecten verduurzaming tastbaar

Restauratie Jachtslot Mookerheide vereist erkende vakmensen

Molens zijn machines, die vragen om speciaal schilderwerk

Aansprakelijkheid en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

‘Restauratoren verdienen een register, als stap naar beroepsbescherming’

Kaag: restauratieschilderwerk met vakmanschap, scholing en enthousiasme

Restauratievoegen gaat over veel meer dan een voeg zetten

Platform Monumententoezicht: Zonnepanelen, installaties en monumenten - 6 april 2022

Verduurzaming brandweerkazerne Dirk

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80