Verduurzaming met glas onderdeel ERM richtlijn 4002

De URL 4002 Glaspanelen-in-lood wordt op dit moment herzien. De beschrijving van de onderhoud- en restauratiewerkzaamheden worden geactualiseerd. De omschrijvingen van overige glastoepassingen in gevels en daken worden uitgebreid. De nadruk ligt daarbij op verduurzaming door het toepassen van glas met betere isolerende waarden dan het oorspronkelijke glas.

Betere isolerende waarden
De mogelijkheden tot het bereken van betere isolerende waarden zijn, sinds de laatste editie van de URL uit 2015, fors toegenomen. Er is inmiddels een breed assortiment aan producten die geschikt zijn voor monumenten. Bij juiste toepassing garanderen zij flinke besparingen in energieverbruik, met behoud van de cultuurhistorische waarden. Voor de hand liggende toepassingen zijn onder andere dun isolerend dubbelglas, monumentenglas en vacuümglas. Maar er zijn meer mogelijkheden om met glas het energieverbruik in een monument substantieel te verlagen.

Afweging van opties
Vanzelfsprekend moeten ingrepen bij glas in gevels en daken altijd een afweging zijn van meerdere opties. Het warmteverlies in een gebouw – dus ook een monument – vindt immers op veel manieren plaats. En ook nadat de keuze is gevallen op het vervangen van glas door beter isolerende glasproducten, moet altijd aandacht zijn voor flankerende maatregelen. Want meer isoleren betekent automatisch meer vochtbelasting. Dit kan weer grote nadelige gevolgen hebben voor andere waardevolle gebouwonderdelen en/of objecten.

ERM-procescertificaten
Over de diverse opties zal in de herziene URL nadere toelichting worden gegeven en specifieke aandachtspunten worden benoemd. Met deze uitbreiding wordt het verduurzamen van monumenten met vensters en daken onderdeel van de ERM-procescertificaten. Uitvoerende (glas-) bedrijven kunnen daarmee aantoonbaar maken dat zij gecertificeerd vakwerk leveren.

Gerelateerd nieuws

Advies verduurzaming monumenten verduidelijkt

NIEUW: duurzaamerfgoed.nl, samen op weg naar toekomstbestendig erfgoed

Nieuw duurzaam leven voor boerderij

Praktijkervaringen met verduurzaming bij Café Laros in Velp

Joost Kreuger: ‘Vernieuwde richtlijn voor rieten daken nu ook gericht op isolatie’

Video’s tonen mogelijkheden op verduurzaming van monumenten

Video's ‘Monument van morgen’

Monumentenbehoud en verduurzaming kunnen hand in hand gaan

Monumentenwacht aan de slag met signaleren verduurzamingsmogelijkheden

Bijeenkomst Platform Monumententoezicht: Toezicht en verduurzaming van monumenten

Speciale ERM-website voor technische aspecten verduurzaming monumenten

Monument van Morgen: er kan meer dan u denkt

Thermografie brengt energieverlies in beeld

Bemalen en monumenten: een combinatie die aandacht vraagt

Schouwen: nieuwe richtlijn helpt erfgoedmonitoring

‘Verduurzaming vereist een samenwerking als bij het droogmalen van de Beemster’

Impressie webinar Duurzame daken

Digitale Erfgoedloketfair - 3 juni 2021

Rheden verduurzaamt met Maatwerk voor Monumenten

Isoleren van monumenten: wetenschap en praktijk ontmoeten elkaar in onderzoek

Warm onthaal voor integraal informatiepakket voor verduurzaming

Verduurzaming in de praktijk - 12 april in ‘s-Hertogenbosch

Kennisbijeenkomst op 27 september 2022: Verduurzaming Kazerne Dirk

‘Verduurzaming Groot Tuighuis – een mooie grote opgave’

Periodebericht concept-rapportage 'praktijkonderzoek na-isoleren woonhuismonumenten'

Impressie kennisbijeenkomst verduurzaming in de praktijk - 27 september 2022

Vakbeurs Monument 2023 heeft verduurzaming als thema

Verduurzamer voor zeven Amersfoortse monumenten gezocht!

Nieuwe versie URL 4002 Glas-in-lood-panelen

Nu ook informatie dampremmende en waterkerende folies beschikbaar

Impressie bijeenkomst Platform Monumententoezicht - 18 oktober 2023

Nieuw kader Rijksdienst geeft handvatten voor duurzaamheidskeuzes

Bijeenkomst 'Verduurzaming in de praktijk' - 8 februari 2024

Verduurzaming vindt plek in het Restauratiebestek

Maquette, samples en informatiebladen maken effecten verduurzaming tastbaar

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80