Verduurzaming met glas onderdeel ERM richtlijn 4002

De URL 4002 Glaspanelen-in-lood wordt op dit moment herzien. De beschrijving van de onderhoud- en restauratiewerkzaamheden worden geactualiseerd. De omschrijvingen van overige glastoepassingen in gevels en daken worden uitgebreid. De nadruk ligt daarbij op verduurzaming door het toepassen van glas met betere isolerende waarden dan het oorspronkelijke glas.

Betere isolerende waarden
De mogelijkheden tot het bereken van betere isolerende waarden zijn, sinds de laatste editie van de URL uit 2015, fors toegenomen. Er is inmiddels een breed assortiment aan producten die geschikt zijn voor monumenten. Bij juiste toepassing garanderen zij flinke besparingen in energieverbruik, met behoud van de cultuurhistorische waarden. Voor de hand liggende toepassingen zijn onder andere dun isolerend dubbelglas, monumentenglas en vacuümglas. Maar er zijn meer mogelijkheden om met glas het energieverbruik in een monument substantieel te verlagen.

Afweging van opties
Vanzelfsprekend moeten ingrepen bij glas in gevels en daken altijd een afweging zijn van meerdere opties. Het warmteverlies in een gebouw – dus ook een monument – vindt immers op veel manieren plaats. En ook nadat de keuze is gevallen op het vervangen van glas door beter isolerende glasproducten, moet altijd aandacht zijn voor flankerende maatregelen. Want meer isoleren betekent automatisch meer vochtbelasting. Dit kan weer grote nadelige gevolgen hebben voor andere waardevolle gebouwonderdelen en/of objecten.

ERM-procescertificaten
Over de diverse opties zal in de herziene URL nadere toelichting worden gegeven en specifieke aandachtspunten worden benoemd. Met deze uitbreiding wordt het verduurzamen van monumenten met vensters en daken onderdeel van de ERM-procescertificaten. Uitvoerende (glas-) bedrijven kunnen daarmee aantoonbaar maken dat zij gecertificeerd vakwerk leveren.

Gerelateerd nieuws

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Verduurzaming
richtlijnen
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80