Monumentenwacht aan de slag met signaleren verduurzamingsmogelijkheden

‘Naar verwachting zullen alle Monumentenwachten vanaf komende zomer bij eigenaren actief mogelijkheden tot verduurzaming gaan signaleren. De basis daarvoor vormt onder andere de Checklist van de URL 2005. Zeeland en Noord-Brabant doen dit al’, vertellen Sanne de Koning en Bram van der Wende van Monumentenwacht Noord Brabant.


Sanne de Koning en Bram van der Wende – eigen foto's

Uitbreiding URL 2005
Monumentenwacht Noord-Brabant participeerde met de collega’s in Noord- en Zuid-Holland, en Noord-Oost Nederland afgelopen zomer in een pilot om aan URL 2005 ‘Gebouwinspecties’ een nieuw hoofdstuk over verduurzaming toe te voegen. Vier verschillende typen woonhuismonumenten werden geïnspecteerd volgens URL 2005 en tegelijk werden met hulp van een Checklist gegevens verzameld over de mogelijkheden tot verduurzaming.
Met behulp van een efficiënte Checklist kan de inspecteur in een gesprek met de eigenaar alles op een rij zetten wat nodig is om een beeld te krijgen van de mogelijkheden. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de gegevens die de bouwkundige inspectie heeft opgeleverd. De Checklist is interactief opgezet zodat aan het eind van het gesprek de mogelijkheden in beeld zijn. Uiteraard heeft dit alleen een oriënterend karakter, de Checklist is gericht op het signaleren van oplossingsrichtingen voor verduurzaming. Bewustwording van mogelijkheden is het resultaat. Voor vervolgstappen en detailuitwerking kan een duurzaamheidsadviseur met kennis van monumenten (URL 2001) worden ingeschakeld.

Hoge vlucht
De aandacht voor verduurzaming van monumenten neemt een hoge vlucht, vertellen Sanne de Koning en Bram van der Wende van Monumentenwacht Noord Brabant. ‘Onze abonnees hebben vaak wel al ideeën daarover, maar overzien nog niet de mogelijkheden tot praktische toepassing. Sinds enkele jaren hebben we het keukentafelgesprek geïntroduceerd om die wensen en mogelijkheden samen met de abonnee in kaart te brengen. Dat zijn overigens tot op heden alleen particuliere woonhuiseigenaren - een volgende opgave wordt om iets dergelijks ook voor eigenaren van grote monumenten als kerken en industriële complexen te ontwikkelen. Mede doordat het Restauratiefonds de kosten van een keukentafelgesprek sinds 1 december 2020 vergoedt, is de belangstelling enorm toegenomen’.

Checklist
‘In zo’n keukentafelgesprek’, vervolgen Sanne de Koning en Bram van der Wende, ‘lopen we alle onderdelen na die ook in de ERM-Checklist aan bod komen. Nog voor de zomer van dit jaar is een efficiënte adviesapplicatie daarvoor voor iedereen beschikbaar. Dat maakt ook een landelijke monitoring mogelijk, omdat alle Monumentenwachten dan de gegevens voor een Energiescan op niveau 1 verzamelen’.

Energieloket?
Een volgende stap zou moeten zijn, ambiëren Sanne de Koning en Bram van der Wende, een samen met de Provincie Noord-Brabant in te richten Energieloket. ‘Een vraagbaak voor praktische tips en adviezen. Tachtig procent van onze abonnees zijn particulieren die niet snel een adviesbureau inhuren. De kans is dus groot dat zij zelf, of met een aannemer om de hoek, gaan verduurzamen, met alle mogelijke cultuur-historische schades voor het monument tot gevolg. Zo’n Energieloket zou daarin kunnen adviseren, ook bijvoorbeeld in de keuze voor een specifieke aannemer of installateur’. Beiden hopen daarnaast dat er een verdergaande koppeling komt tussen de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) en het verduurzamen volgens de uitvoeringsrichtlijnen.

Installatietechnieken
‘Waar ook nog veel winst is te behalen’, besluiten Sanne de Koning en Bram van der Wende, ‘is in de kennis op het vlak van installatietechniek. Bijvoorbeeld met een specifieke uitvoeringsrichtlijn. We kijken als monumentenwachters van oudsher naar de thermische schil, hebben daar de expertise voor, maar missen die wanneer het gaat om vragen over bijvoorbeeld het beste type Cv-ketel of een warmtepomp. Vragen die vrijwel altijd opkomen wanneer het gaat over het isoleren van een monument – doorgaans zelfs de start van een keukentafelgesprek.’

Gerelateerd nieuws

Video's ‘Monument van morgen’

Monumentenbehoud en verduurzaming kunnen hand in hand gaan

Thermografie brengt energieverlies in beeld

Maquette, samples en informatiebladen maken effecten verduurzaming tastbaar

Isoleren is ventileren

Bemalen en monumenten: een combinatie die aandacht vraagt

Impressie webinar Duurzame daken

Warm onthaal voor integraal informatiepakket voor verduurzaming

‘Restauratieladder is een mooi gespreksplaatje’

Richtlijn Historisch schilderwerk geheel herzien

Platform Monumententoezicht 'Bescherming en toezicht historische binnenruimten'- 11 maart 2020

Inspecteren van molens: een grote stap vooruit

Nieuwe stappen bij inspecties monumenten

RestauratorenRegister aangevuld met ‘beschilderde oppervlakken historische binnenruimten’ (HB)

Natasha Herman: ‘CCvD brengt visies op roerend en onroerend erfgoed bijeen’

Speciale ERM-website voor technische aspecten verduurzaming monumenten

Schouwen: nieuwe richtlijn helpt erfgoedmonitoring

Restauratie Jachtslot Mookerheide vereist erkende vakmensen

Molens zijn machines, die vragen om speciaal schilderwerk

Aansprakelijkheid en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

‘Restauratoren verdienen een register, als stap naar beroepsbescherming’

Kaag: restauratieschilderwerk met vakmanschap, scholing en enthousiasme

Restauratievoegen gaat over veel meer dan een voeg zetten

Platform Monumententoezicht: Zonnepanelen, installaties en monumenten - 6 april 2022

Advies verduurzaming monumenten verduidelijkt

NIEUW: duurzaamerfgoed.nl, samen op weg naar toekomstbestendig erfgoed

Nieuw duurzaam leven voor boerderij

Praktijkervaringen met verduurzaming bij Café Laros in Velp

Joost Kreuger: ‘Vernieuwde richtlijn voor rieten daken nu ook gericht op isolatie’

Video’s tonen mogelijkheden op verduurzaming van monumenten

Bijeenkomst Platform Monumententoezicht: Toezicht en verduurzaming van monumenten

Monument van Morgen: er kan meer dan u denkt

Verduurzaming met glas onderdeel ERM richtlijn 4002

‘Verduurzaming vereist een samenwerking als bij het droogmalen van de Beemster’

Digitale Erfgoedloketfair - 3 juni 2021

Rheden verduurzaamt met Maatwerk voor Monumenten

Isoleren van monumenten: wetenschap en praktijk ontmoeten elkaar in onderzoek

Verduurzaming in de praktijk - 12 april in ‘s-Hertogenbosch

Kennisbijeenkomst op 27 september 2022: Verduurzaming Kazerne Dirk

‘Verduurzaming Groot Tuighuis – een mooie grote opgave’

Periodebericht concept-rapportage 'praktijkonderzoek na-isoleren woonhuismonumenten'

Impressie kennisbijeenkomst verduurzaming in de praktijk - 27 september 2022

Vakbeurs Monument 2023 heeft verduurzaming als thema

Verduurzamer voor zeven Amersfoortse monumenten gezocht!

Nieuwe versie URL 4002 Glas-in-lood-panelen

Nu ook informatie dampremmende en waterkerende folies beschikbaar

Impressie bijeenkomst Platform Monumententoezicht - 18 oktober 2023

Nieuw kader Rijksdienst geeft handvatten voor duurzaamheidskeuzes

Bijeenkomst 'Verduurzaming in de praktijk' - 8 februari 2024

Verduurzaming vindt plek in het Restauratiebestek

Verduurzaming brandweerkazerne Dirk

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80