Stichting ERM
Nieuwsbrief maart 2020

Hoe gaan we om met historisch beton?

In twee nieuwe richtlijnen (URL 2003 Historisch beton – Advies en URL 4005 Historisch beton – realisatie) is een samenhangende aanpak beschreven voor het waarderen van historisch beton, de relatie tussen constructieveiligheid en CHW en de aanpak in praktijk. Het gaat om ontwerp-richtlijnen; u kunt reageren tot en met 13 april 2020. Lees verder.


Joost Bosman: 'Certificaat uit liefde voor het vak'

Smederij Bosman uit Winterswijk is één van de eerste restauratiesmeden met de ERM kwalificatie. Joost Bosman: 'Wij werken altijd volgens de uitvoeringsrichtlijnen. We beoordelen de stalen elementen volgens de restauratieladder, zo wordt er bekeken wat behouden kan worden, en wat niet. Het werk vraagt soms om een bepaalde benadering. Ons ERM-certificaat staat voor onze liefde voor ons vak'. Lees verder.


Smidsvuur - foto Bosman


Gezamenlijk optreden gespecialiseerde bedrijven in de erfgoedsector

Elf brancheorganisaties, die samen meer dan 400 restauratiebedrijven vertegenwoordigen, hebben zich verenigd in het GA-Platform Restauratie. De leidekkers, glazeniers, voegers, molenmaker en vele anderen treden hiermee voor het eerst gezamenlijk naar buiten om de aandacht te vestigen op hun cruciale bijdrage aan het behoud van het cultureel erfgoed in Nederland. Alle betrokken bedrijven werken volgens de ERM-kwaliteitsrichtlijnen. Lees verder.


Beleving is cruciaal voor behoud historische interieurs

'Het is op zich natuurlijk prachtig, het nabij gelegen kasteel De Haar, maar wat zou het zijn zonder die indrukwekkende eetzaal, zonder die bijzondere collectie borden en bestekken, alles daterend uit de tijd van Pierre Cuypers?' Zo opende dagvoorzitter Henk Jansen de bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht, dat zich woensdag 11 maart 2020 boog over de bescherming en het toezicht op historische binnenruimten. Lees verder.


Dagvoorzitter Henk Jansen: 'Wat zou Kasteel De Haar zijn zonder zijn interieurs?' – foto ERM


ERM bestuurslid Arno Boon: 'Ook aan opdrachtgevers zijn kwaliteitseisen te stellen'

'De Coronacrisis zet het werk van ERM niet gelijk onder druk. Maar het heeft wel een flinke impact op het onderhouden en restaureren van monumenten. Wat voor velen nu nog onwaarschijnlijk klinkt, maar zo ging het in 2008-2015 ook. Dat slaat uiteindelijk toch terug op ERM, want met name de ambitie om het aantal gecertificeerde bedrijven fors te doen laten toenemen zal lastiger worden om te realiseren. Bedrijven moeten eerst overleven'. Lees verder.


Arno Boon: ‘Structurele opdrachtgevers zijn onderbelicht’ – eigen foto


Vragen en antwoorden over verduurzaming

Onder redactie van ir. E.J. Nusselder, MONUMENTENZORG

Vraag
Op onze historische buitenplaats gebruiken wij veel stroom. Wij willen daarin verduurzamen, maar toepassing van zonnepanelen is om meerdere redenen niet mogelijk/wenselijk. Plan is om groene stroom met een of enkele kleine windmolens te gaan opwekken. Wat is uw oordeel daarover?

Antwoord
Vaak is er bij monumentale landgoederen de mogelijkheid om op eigen terrein duurzaam stroom op te wekken. Meestal wordt dan voor PV (zonnepanelen) gekozen, maar als dat niet kan lijkt benutting van windenergie een goed idee. De mogelijkheden en vooral ook de beperkingen van kleinschalige opwekking met windmolens moeten dan wel realistisch worden bekeken en afgewogen. De stroomopbrengst valt nogal eens tegen en de onderhoudsbehoefte van de windmolens moet niet worden vergeten in het beheer-plaatje. Lees verder.


Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.