Joost Bosman: 'Certificaat uit liefde voor het vak'

Smederij Bosman uit Winterswijk is één van de eerste restauratiesmeden met de ERM kwalificatie. Joost Bosman: 'Wij werken altijd volgens de uitvoeringsrichtlijnen. We beoordelen de stalen elementen volgens de restauratieladder, zo wordt er bekeken wat behouden kan worden, en wat niet. Het werk vraagt soms om een bepaalde benadering. Ons ERM-certificaat staat voor onze liefde voor ons vak'.


Smidsvuur – foto Bosman

Alle inzichten
'De ERM kwalificatie sluit aan bij de werkwijze die wij al jaren hanteren. We maken gebruik van alle inzichten die er zijn, we beoordelen het werk volgens de restauratieladder zodat we ons werk op een zo hoog mogelijk niveau afleveren. De belangrijkste vraag die wij elkaar stellen is dan ook: "Waarom doe je het zo?" We willen elkaar en onze opdrachtgevers kunnen uitleggen welke keuzes we maken in het restauratiewerk. Dat betekent kritisch naar elkaar zijn. Op een positieve, opbouwende en waarderende manier. Dat denken in kwaliteitseisen en het plaatsen op de restauratieladder geldt voor ons allemaal, want alleen dan haal je het beste resultaat in je restauratiewerk. Die vraag naar het waarom stellen we ook aan collega ambachtslieden. De timmerman, de loodgieter etc. Want ook van hen leren we wij'.

Bewijs van borging
'Het ERM-certificaat zie ik als een verplichting aan mijn vak. We hebben dat niet gehaald om meer werk binnen te krijgen. We hebben de kosten op ons genomen omdat het bewijst dat we de kwaliteit van ons werk kunnen borgen. Dat we niet alleen aan de toets van ons werk over de afgelopen drie jaar, maar ook over de afgelopen tien jaar kunnen voldoen. Dat het toen afgeleverde werk nog steeds de kwaliteit heeft die geëist mag worden. Ons kwaliteitsdenken raakt ook op een andere wijze de opdrachtgever. Wij toetsen hem aan zijn opvattingen. Want ook van hem verwachten we kwaliteitseisen. Wanneer we daar niet voldoende vertrouwen in hebben, gaan we daarover in gesprek. Smederij Bosman neemt altijd de restauratie-ethiek in acht. Zo staan wij 100 procent achter ons geleverde werk'.

Vakmanschap
'Wat mij een goede zaak lijkt, is wanneer de subsidievertrekker ook meer zou kijken naar de te vragen kwaliteit. Zowel aan opdrachtgeverszijde, als aan opdrachtnemerszijde. Wanneer daar een waterdichte koppeling in wordt gelegd, wordt het voor meer bedrijven aantrekkelijk om zich te laten certificeren. En dat is belangrijk, want dat geeft garantie op de kwaliteit van ons vak en op het in stand houden van ons vakmanschap'.

Gerelateerd nieuws

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80