Impressie bijeenkomst Platform Monumenten Toezicht 'bescherming en toezicht historische binnenruimten'

'Het is op zich natuurlijk prachtig, het nabij gelegen kasteel De Haar, maar wat zou het zijn zonder die indrukwekkende eetzaal, zonder die bijzondere collectie borden en bestekken, alles daterend uit de tijd van Pierre Cuypers?' Zo opende dagvoorzitter Henk Jansen de bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht, dat zich woensdag 11 maart 2020 boog over de bescherming en het toezicht op historische binnenruimten.

Presentaties:
Welkom door de dagvoorzitter - Henk Jansen (gemeente Utrecht/FGM)
Bescherming van historische binnenruimten - Marceline Dolfin (RCE)
U heeft gelijk, maar krijgt u het ook? - Louis Hosman (adviseur Erfgoed)
Monumentale interieurs worden voortdurend bedreigd - Eloy Koldeweij (RCE)
Kleur en stuc in Amsterdam waardering en toezicht - Pieter Vlaardingerbroek (gemeente Amsterdam)
Stimuleren is beter dan straffen - Bert van Bommel (Rijksvastgoedbedrijf)

Klik hier voor een kort verslag van deze bijeenkomst.

Gerelateerd nieuws

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80