Hoe gaan we om met historisch beton?

Hoe restaureren we betonnen monumenten (gebouwen; kunstwerken; objecten) op verantwoorde wijze?
In twee nieuwe richtlijnen (URL 2003 Historisch beton – Advies en URL 4005 Historisch beton – realisatie) is een samenhangende aanpak beschreven voor het waarderen van historisch beton, de relatie tussen constructieveiligheid en CHW en de aanpak in praktijk. Het gaat om ontwerp-richtlijnen; u kunt reageren tot en met 13 april 2020.

Wat is er historisch aan beton?
Een van de eerste vragen voor de begeleidingscommissie was: wat is historisch beton en wat is behoudenswaardig? In een aparte deelstudie is uitgewerkt welke aspecten van beton (uiterlijk; bouwmethode; samenstelling) als behoudenswaardig aangemerkt kunnen worden. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor de restauratie-architect en monumentenadviseur bij het opstellen van een herstelplan en de aannemer bij het uitvoeren van de restauratie. De uitwerking is dan ook in zowel URL 2003 als URL 4005 opgenomen.

Ontwerp-URL 2003 Historisch beton – Advies
Deze richtlijn bevat de uitgangspunten en werkwijze bij het combineren van de betontechnische vragen (zoals constructieveiligheid; levensduur van de reparatie) en restauratievragen (zoals inventarisatie van CHW; restauratievisie). Het eindproduct is het Herstelplan, een rapportage met afgestemde inhoud die de informatie biedt voor de realisatiefase.

Ontwerp-URL 4005 Historisch beton – Realisatie
Niet al het beton in een monument zal behoudenswaardig zijn. Als het beton niet behouden hoeft te worden kan de bestaande richtlijn voor het repareren van beton (BRL 3201) toegepast worden. Wordt gekozen voor het restaureren van historisch beton dan leidt dat tot onder andere een andere werkwijze en materiaalkeuze. De levensduur (hoe lang blijft het gerestaureerde deel in stand) kan ook anders zijn. In ontwerp-URL 4005 zijn de uitvoeringswijze, de voorbehandeling en de restauratie zelf uitgewerkt. Veel aandacht is gegeven aan het keuren van het resultaat en het maken en beoordelen van proefvlakken.

Reageren?
De ontwerp-uitvoeringsrichtlijnen zijn opgesteld door een begeleidingscommissie met betonreparatiebedrijven, betonadviseurs, restauratie-architecten, monumentenadviseurs, opdrachtgevers, TU Delft, RCE en ERM. De begeleidingscommissie is benieuwd naar uw mening. We horen graag uw reacties. U kunt reageren tot en met 13 april 2020 door een mail met uw opmerkingen te sturen naar secretariaat@stichtingERM.nl. Het is praktisch en duidelijk als u uw opmerkingen in deze tabel verwerkt, maar uiteraard zijn ook andere reacties van harte welkom.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80