Gezamenlijk optreden gespecialiseerde bedrijven in de erfgoedsector

Elf brancheorganisaties, die samen meer dan 400 restauratiebedrijven vertegenwoordigen, hebben zich verenigd in het GA-Platform Restauratie. De leidekkers, glazeniers, voegers, molenmaker en vele anderen treden hiermee voor het eerst gezamenlijk naar buiten om de aandacht te vestigen op hun cruciale bijdrage aan het behoud van het cultureel erfgoed in Nederland. Alle betrokken bedrijven werken volgens de ERM-kwaliteitsrichtlijnen.

Band GA-Platform en ERM
Wim van der Maas, voorzitter van het GA-Platform Restauratie en bestuurslid van ERM, stelt in een persbericht dat 'de website met name is bestemd voor monumenteneigenaren die werkzaamheden aan hun pand moeten laten verrichten, beleidsmakers, politici en niet in de laatste plaats voor jongeren, die geïnteresseerd zijn in monumenten en willen werken aan hun behoud en voortbestaan. Voor jongeren wordt een baan in de restauratiesector steeds aantrekkelijker, omdat "ouderwets" vakmanschap meer en meer wordt verweven met tal van toepassingen van nieuwe technologieën, die ook in de monumentenwereld opgang maken. Gelet op de brede aandacht voor het behoud van monumenten is het toekomstperspectief voor huidige medewerkers en nieuwe instromers ronduit zonnig'. De band tussen het GA-Platform en ERM komt, aldus Van der Maas, niet alleen tot uiting in het volgen van de samenwerking ERM-richtlijnen, maar dat het GA Platform ook net als ERM hard werkt aan de kwaliteit van het ondernemerschap van de brancheleden. 'Omdat betrokken ondernemers veelal primair ambachtelijk zijn geschoold en ambachten vaak van generatie op generatie overgaan, wil het ondernemerschap nogal eens wrikken. Via tal van workshops wordt het ondernemerschap op een hoger peil gebracht en worden moderne marketingmethoden onderricht.'

Kijk hier voor meer informatie.

Gerelateerd nieuws

ProRail: aanpak historische perronkappen vraagt om combinatie veiligheid en monumenten

Drenthe stimuleert met extra subsidie restauraties door gecertificeerde bedrijven

Gelderland borgt restauratiekwaliteit met erkende aannemers

Uitstel ERM-audits in verband met Corona

ERM bestuurslid Arno Boon: 'Ook aan opdrachtgevers zijn kwaliteitseisen te stellen'

Joost Bosman: 'Certificaat uit liefde voor het vak'

ProRail zoekt bedrijven die ERM-richtlijnen hanteren

Voor een eigenaar is het essentieel dat een aannemer ervaring heeft

Help!desk over ERM-certificering op 5 juli 2021

Denys is een van de twee Belgische bedrijven met ERM-certificering

NIEUW: duurzaamerfgoed.nl, samen op weg naar toekomstbestendig erfgoed

CCvD voorzitter Rob van Hees: ‘Verbreding, verdieping en verbreiding’

Mark Hulsen: ‘Elke schilder moet deze moderne richtlijn kennen’

Richtlijn Historisch schilderwerk geheel herzien

ERM en Restauratiefonds intensiveren samenwerking

ERM en KOMO intensiveren samenwerking

Jacques Monasch: ‘Restauratiebranche heeft eigen dynamiek’

Goudse wethouder Hilde Niezen toegetreden tot ERM-bestuur

Onze huidige directeur gaat begin 2022 met pensioen. Word jij onze nieuwe directeur?

Christian Braak nieuwe directeur Stichting ERM

ERM-bestuur bezoekt verduurzaamd ENKA-complex

Wim van der Maas tijdelijk voorzitter ERM

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80