Stichting ERM
Nieuwsbrief november 2019

Isoleren is ventileren

ERM besteedt in een videoserie ‘Monument van Morgen’ aandacht aan een aantal zaken die van belang zijn bij het verduurzamen van monumenten. De tweede video gaat over isoleren en ventileren. In de gerestaureerde en tot woningen getransformeerde Haarlemmerpoort in Amsterdam laat Paul Morel van Stadsherstel aan presentatrice Dagmar Lap zien wat het betekent om een gebouw uit 1840 energiezuinig te maken. ERM-duurzaamheidsadviseur Felix Kusters gaat in op een aantal bouwfysische zaken. Deze video is eind november gereed. De belangstelling voor de eerste video is groot, zowel qua bezoekers op youtube als van organisaties die de video op hun website promoten. Hier kunt u de video bekijken.


Paul Morel (links) en Felix Kusters (rechts) in gesprek met presentatrice Dagmar Lap – foto’s ERM


'Ambacht en robotisering gaan hand in hand'

‘Robotisering maakt het timmervak voor jonge mensen interessanter, levert meer productiemogelijkheden op en verbetert de Arbo-omstandigheden’, aldus Rolf van de Plas, directeur van Timmerfabriek J. van de Plas in Udenhout. Van de Plas innoveert continu om de restauratie- en renovatiewerkzaamheden op een kwalitatief zo hoog mogelijk niveau te houden. Dat is ook een reden waarom zijn bedrijf ERM-gecertificeerd is, vertelt hij. Lees meer.


Rolf van de Plas: 'Robotisering essentieel voor behoud vakmanschap'


Help!desk over ERM-certificering

Maandagmiddag 9 december a.s. wordt in het Dominicanenklooster in Zwolle een tweede Help!desk certificering verzorgt. De belangstelling voor de eerste bijeenkomst, 13 september jongstleden, inspireerde tot deze tweede versie. Ingegaan wordt op onder meer het waarom van certificering, het proces van certificering en op de wijze waarop audits plaatsvinden. Aansluitend is er gelegenheid om in kleine groepen of individueel vragen te stellen. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.


Toelichting op het auditproces tijdens Help!desk certificering – foto ERM


Funderingsproblemen bij monumenten - Platform Monumenten Toezicht

Wateroverlast of juist watertekort – de risico’s voor de funderingen van monumenten kunnen groot zijn. Wat onder de grond zit is voor het monument even belangrijk als wat boven de grond zichtbaar is. De deelnemers aan de bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht lieten zich woensdag 30 oktober 2019, begeleid door de nieuwe voorzitter van ERM, Jacques Monasch, uitgebreid informeren over de gemeentelijke positie bij problemen met grondwater en de funderingen van monumenten. Klik hier voor het volledige verslag van deze bijeenkomst.


'Met certificering onderscheiden we ons in de restauratiebranche'

Ramon Pater, archivolt architecten
‘Wij hebben voor certificering gekozen om ons nadrukkelijk te kunnen onderscheiden in de restauratiesector. Restauratie is één van de pijlers van ons bureau’, aldus Ramon Pater van Archivolt architecten. ‘We signaleren veel wildgroei in de sector en kiezen daarom voor dit uithangbord. Met daarbij natuurlijk de kanttekening dat de beste acquisitie het leveren van goed werk is’. Lees verder.


Gerestaureerde wevershuisjes in Laren NH - foto Archivolt architecten


'Model Restauratiebestek steun voor veel marktpartijen'

Radboud Baayen (STABU)
‘Jarenlang stond in de STABU-besteksystematiek de term “bestaande bouw”. Deze was tot nu toe niet verder uitgewerkt dan een algemene basis. In samenwerking met ERM hebben we die nu uitgebreid inhoud kunnen geven, resulterend in het Model Restauratiebestek als onderdeel van STABU2. Daarmee zijn alle partijen gediend, zowel zij die zich van oudsher op renovatie en restauratie richten, als zij die doorgaans nieuwbouw leveren’. Aldus Radboud Baayen, senior technische adviseur bij STABU. Lees verder.


Radboud Baayen - eigen foto

Vragen en antwoorden over verduurzaming

Onder redactie van ir. E.J. Nusselder, MONUMENTENZORG

Vraag
Wij hebben hoge stookkosten met onze centrale verwarming, maar zijn nog niet toe aan ingrijpende verduurzamingsmaatregelen voor ons monumentale huis. Zijn er misschien slimme, eenvoudige middelen om onze verwarmingsinstallatie besparender te laten werken?

Antwoord
Bij eerste binnenkomst in niet-verduurzaamde woonhuismonumenten valt op dat er vaak nogal wat mis is met de bestaande CV-installatie. Gelukkig zijn er op dit punt meestal vlot verbeteringen mogelijk. We laten in woord en beeld de meest voorkomende manco’s de revue passeren en geven de min of meer gemakkelijk te realiseren mogelijke oplossingen voor de gesignaleerde gebreken. Die snelle maatregelen voor efficiënter energiegebruik worden vaak 'Quick Wins' genoemd. Natuurlijk gaat het dan niet alleen om ingrepen aan de verwarmingsinstallatie; ook gebouwschilverbetering kan vaak deels op eenvoudige manier plaatsvinden, maar we beperken ons hier tot de verwarmingsinstallatie. Lees verder.


Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.