Help!desk over ERM-certificering op maandag 9 december in Zwolle

Overweegt u een ERM-certificaat en vraagt u zich af hoe u dat moet aanpakken? Op maandag 9 december 2019 verzorgt ERM in Zwolle de tweede bijeenkomst (middag) voor bedrijven die vragen hebben over certificering volgens een ERM-richtlijn. Certificering is mogelijk wanneer een bedrijf voldoet aan de betreffende uitvoeringsrichtlijn en beoordelingsrichtlijn. Na een algemene toelichting over ERM-certificering en het auditten is er ruimte voor 1 op 1 gesprekken.

Gecertificeerde bedrijven mogen het logo Erkende Restauratiekwaliteit voeren. Zij worden ook vermeld in het register van erkende bedrijven op de website www.stichtingERM.nl

Wat levert een ERM-certificaat uw bedrijf op?

Certificering vergroot uw concurrentiekracht
Met een ERM-certificaat schept u vertrouwen in uw vakmanschap en uw bedrijfsprocessen. En niet in de laatste plaats in de kennis, ervaring en competenties van uw medewerkers. U toont er ook mee aan dat u werkt met gevoel en aandacht voor historische waarden. Transparant ook. Dat geeft uw opdrachtgevers vooraf al een goed gevoel. Steeds meer in de restauratie actieve architecten, adviseurs en uitvoerende bedrijven laten zich dan ook certificeren.

Certificering vaak een voorwaarde
Door certificering vergroot u uw concurrentiekracht en daarmee uw kansen in de markt: bij opdrachtgevers, bij professionele adviseurs en andere belangrijke partijen in de monumentenwereld. Voor veel opdrachtgevers is ERM-certificering een voorwaarde bij de aanbesteding van restauratieprojecten of het verlenen van subsidies. Ook toezichthouders/vergunningverleners hechten vanzelfsprekend veel vertrouwen aan de kwaliteit waar een certificering voor staat.

Certificering verbetert uw bedrijfsprocessen
Behalve dat uw bedrijf zich met een ERM-certificaat onderscheidt, verbetert certificering uw bedrijfsprocessen. Met de resultaten van steeds terugkerende audits en inspecties kunt u uw voordeel doen. Steeds betere werkmethodieken leiden tot steeds meer efficiency en steeds minder faalkosten. Ook scholing is onderdeel van die bedrijfsprocessen. Met een opleidingsplan kunt u vakmensen aan uw bedrijf binden. Natuurlijk kost een certificeringsproces uw bedrijf menskracht, tijd en geld. Maar met deze investering toont u zichtbaar en aantoonbaar het vakmanschap en de kwaliteit die u met uw mensen in huis heeft.

ERM-richtlijnen basis voor certificering
Basis voor de certificering van bedrijven in de restauratiebranche zijn de richtlijnen van de ERM. Als bedrijf met ERM-certificaat werkt u volgens uniforme afspraken die gemaakt zijn over het leveren van kwalitatief goed werk en over het aantoonbaar en het systematisch borgen van die kwaliteit. Als gecertificeerd restauratiebedrijf mag u het ERM-logo Erkende Restauratiekwaliteit voeren en wordt u herkend in het professioneel netwerk met erkende bedrijven.

Programma (13.00 - 16.00 uur)

 • Waarom certificatie? Is er een richtlijn die past bij mijn werk?
  Wat is het nut van certificatie voor mijn bedrijf?
 • Voldoet mijn werk aan de eisen?
  Welke eisen gelden er voor de werkzaamheden van mijn bedrijf? En waar vind ik die eisen?
 • Het toelatingsonderzoek, hoe verloopt dat? Welke certificerende instelling?
  Wat gebeurt er tijdens het toelatingsonderzoek? Hoe bereid ik mij voor? Wat kost certificatie? Welke certificerende instelling kan ik benaderen?
 • Het certificaat en dan?
  Hebt u aan alle eisen voldaan, dan ontvangt u het certificaat en wordt u vermeld op de ERM-website. Hoe kan ik mij profileren als ERM-bedrijf? Met welke vragen kan ik bij ERM terecht?
 • Vervolgaudits
  Belangrijk is dat uw opdrachtgevers er ook voor de toekomst op mogen vertrouwen dat u voldoet aan de eisen. Daarom vinden periodiek vervolgaudits plaats. Er wordt getoetst of uw werkzaamheden en uw bedrijf nog steeds voldoen aan de eisen. Hoe verloopt dat?

De aanwezige ERM-medewerkers beantwoorden desgewenst ook uw vragen in een 1 op 1 gesprek.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst op 9 december 2019 in Zwolle. Er is ruimte voor maximaal 15 deelnemers en er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80