'Model Restauratiebestek steun voor veel marktpartijen'

Radboud Baayen (STABU)

‘Jarenlang stond in de STABU-besteksystematiek de term “bestaande bouw”. Deze was tot nu toe niet verder uitgewerkt dan een algemene basis. In samenwerking met ERM hebben we die nu uitgebreid inhoud kunnen geven, resulterend in het Model Restauratiebestek als onderdeel van STABU2. Daarmee zijn alle partijen gediend, zowel zij die zich van oudsher op renovatie en restauratie richten, als zij die doorgaans nieuwbouw leveren’. Aldus Radboud Baayen, senior technische adviseur bij STABU.


Radboud Baayen - eigen foto

De nieuwe versie van STABU2 is sinds kort als online-catalogus beschikbaar. Onderdeel van deze database is het Model Restauratiebestek. Op dit platform zullen ook toekomstige nieuwe specificaties worden ontwikkeld, zoals aanpassingen aan de uitvoeringsrichtlijnen van ERM.

Twee werelden
‘STABU brengt twee werelden bij elkaar’, vertelt Radboud Baayen. ‘De inhoudelijke kennis die experts van buitenaf aanleveren en de interne kennis hoe dit te structureren is. Het grote voordeel van het nu volledig zijnde Model Restauratiebestek, dat we in tranches hebben opgebouwd, is dat architecten en hun bestekschrijvers nu een eenduidige basis hebben om een aannemer een aanbieding te laten doen. Dat levert hen, maar uiteraard ook hun opdrachtgever, veel beter vergelijkingsmateriaal op. Met name de institutionele opdrachtgevers, zoals het Rijksvastgoedbedrijf, hadden hieraan grote behoefte’.

Bron van kennis
‘Daarnaast’, vervolgt Baayen, ‘is het Model Restauratiebestek voor de bestekschrijver, en achter hem de architect, een enorme bron van kennis. Want via het bestek hebben zij alle content van de uitvoeringsrichtlijnen bij de hand’.
Baayen voorziet dat het Model Restauratiebestek in het toenemende renovatie en restauratiewerk, mede door de groeiende behoefte aan transformaties, een belangrijke rol zal spelen. ‘Voor veel marktpartijen is de aandacht voor de cultuurhistorische waarden nieuw. Het Model Restauratiebestek binnen STABU2 kan voor hen een flinke steun zijn’.

Frequente update
Kreeg voorheen de STABU-systematiek eens per half jaar een update, door de database nu in de ‘cloud’ te hebben staan, zijn veel sneller aanpassingen te doen. Dat geldt ook voor de ERM-richtlijnen. ‘STABU brengt vanaf nu iedere maand een update uit van de standaard specificaties’, aldus Baayen. ‘Deze wordt direct beschikbaar gesteld via de besteksoftware. Daardoor werkt een licentiehouder altijd met actuele data. Dat geldt dus ook voor een URL die wordt geactualiseerd. Ook dat wordt vrijwel direct verwerkt in het Model Restauratiebestek.’

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80