Funderingsproblemen bij monumenten - Platform Monumenten Toezicht

Wateroverlast of juist watertekort – de risico’s voor de funderingen van monumenten kunnen groot zijn. Wat onder de grond zit is voor het monument even belangrijk als wat boven de grond zichtbaar is.

De deelnemers aan de bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht lieten zich woensdag 30 oktober 2019, begeleid door de nieuwe voorzitter van ERM, Jacques Monasch, uitgebreid informeren over de gemeentelijke positie bij problemen met grondwater en de funderingen van monumenten.

Klik hier voor het volledige verslag van deze bijeenkomst.

Presentaties

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80