Webversie? Klik dan hier.

Stichting ERM
Nieuwsbrief november 2020

Zorg en onderhoud voor groene erfgoed gaan waarderen

‘De Coronacrisis maakt dat we Nederland aan het herontdekken zijn. Dat is een mooie bijkomstigheid bij zoveel narigheid. Het geeft de mogelijkheid ons groene erfgoed voor het voetlicht te brengen en met verhalen en beelden de waardering ervan te voeden. Dat maakt het vervolgens mogelijk de aandacht te vestigen op de noodzaak van goede zorg en onderhoud’. Lees verder.


An van Veen - eigen foto


Restauratie zinken dak Sint Louis Kapel

De bitumen dakbedekking is verwijderd en vervangen door een nieuwe zinken afdeklaag, waarbij de onderdelen, versieringen en ornamenten zoveel mogelijk in de oorspronkelijk staat zijn teruggebracht. De oorspronkelijke uitstraling van de neo-barokke kapel in het Brabantse Oudenbosch is volledig hersteld. Lees verder.


De in oude staat gerestaureerde daken van Saint Louis Kapel Oudenbosch - foto JVK Daken


ERM in de regio

Negen ERM-gecertificeerde bedrijven in Zeeland en Bergen op Zoom bespraken vrijdag 20 november met ERM actuele aandachtspunten rond de kwaliteitsborging van de monumentenzorg. Architecten, restauratiebouwbedrijven, schilders, specialisten in leidekken en in houtbescherming, het was een gevarieerde groep die onderling kennismaakte en het netwerk verstevigde. Ook OnderhoudNL was aanwezig. Bij gastheer Peter Traas werd ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen, om daarmee input te geven aan de werkzaamheden van ERM. Voor de bedrijven smaakte dit naar meer, begin 2021 wordt een tweede bijeenkomst gehouden.


Platform Monumententoezicht: ‘Wkb, vergunningvrij en de gemeentelijke rol bij monumentenzorg’

Een interessant, maar ook complex thema: de impact van de aanstaande Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op monumenten en Omgevingswet. Een kleine 140 gemeentelijke ambtenaren en anderen volgden deze digitale bijeenkomst op 28 oktober 2020. Lees verder.


Advies verduurzaming monumenten verduidelijkt

Er wordt in praktijk een veelheid aan begrippen gebruikt voor verduurzamingadviezen bij monumenten. Zo wordt de term ‘energiescan’ soms gebruikt als verzamelnaam voor allerlei advies, maar ook als aanduiding van een ‘beperkte verkenning’ naar de mogelijke maatregelen zonder verdere onderbouwing. En wat mag je verwachten van een haalbaarheidsonderzoek of een maatwerkadvies? Lees verder.


Houtconstructie in het Dolhuys gered

‘Vervangen van monumentaal hout is het makkelijkst, maar het te behouden is de grootste uitdaging’, zegt het team van Van Lierop dat ruim een jaar lang meewerkte aan de restauratie van het Dolhuys. De uiterst zeldzame historische houtconstructie was zeer ernstig aangetast. Het herstel is zo goed gelukt dat je je afvraagt, wat is er nu eigenlijk gedaan? Lees verder.


Epoxy balkkop: uit het zicht is de balk versterkt - foto Van Lierop


Monumentinspecties: uitbreiding en automatisering richtlijn

In 2019 verscheen de eerste versie van URL 2005, de uitvoeringsrichtlijn voor de bouwkundige inspectie van monumentale gebouwen en objecten. Sindsdien is er een grote activiteit rondom deze richtlijn. Het aantal inhoudelijke onderwerpen wordt sterk uitgebreid, energie-aspecten worden toegevoegd en de stap naar inspectiesoftware wordt gezet. In deze bijdrage een overzicht van de ontwikkelingen die u op korte termijn (december 2020) op de ERM-website verwachten kunt. Lees verder.


De URL 2005 bevat onder meer een complete Gebrekenlijst - foto Klaas Boeder


Vragen en antwoorden over verduurzaming

Onder redactie van ir. E.J. Nusselder, MONUMENTENZORG

Naar aanleiding van de informatie over ventilatie en Covid-19 veiligheid kwamen enkele vragen binnen over de mogelijkheid om uit meting van het CO2-gehalte in het door personen gebruikte vertrek conclusies te trekken over het risico van besmetting met het Coronavirus. Voor het antwoord daarop is kort gericht onderzoek gedaan en zijn enige deskundigen op het gebied van bouwfysica en installatie- en ventilatietechniek geraadpleegd. Lees verder.


Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.