beroepsgroep:

Inspecteur gebouwen, Monumentenwacht

werksoort:

Inspectie

Werkzaamheden

Hoe staat uw monument er bij? Heeft het dak de winter goed doorstaan? Functioneert de goot nog goed? Is er sprake van achterstallig onderhoud? Controleer dit soort zaken regelmatig. Door tijdig in te grijpen, voorkomt u verder verval en daarmee hoge herstelkosten.

Een duurzaam resultaat

  • Laat alle gebouwdelen buiten én binnen regelmatig goed controleren, van dak tot ornament.
  • Met tijdige inspecties voorkomt u onnodige herstelkosten.
  • De richtlijn URL 2005 bundelt alle eisen aan modern vastgoedonderhoud en aan de vereiste kennis van monumenten.

Wat is belangrijk bij inspecties

1. Goede voorbereiding


De inspecteur gaat eerst na welke gebouwdelen speciale aandacht verdienen en of er informatie over eerdere inspecties, onderhoudswerk of restauraties beschikbaar is. De opdrachtgever kiest vooraf het type inspectie: type A (oordeel weergegeven in conditiescores, zodat het eenvoudig reproduceerbaar is), of type B (oordeel in kwaliteitsbeelden).

2. Regelmatige inspectie, buiten én binnen


De inspecteur inspecteert de buitenkant en binnenkant van het gebouw en waar nodig ook het interieur. Een jaarlijkse of tweejaarlijkse check op gebreken als verstoppingen, scheuren, ontbrekende pannen of leien, houtrot, insecten en zettingen maakt tijdig ingrijpen mogelijk.

3. Onderbouwde rapportage


De rapportage vermeldt welke zaken in orde zijn en welke problemen aandacht behoeven, zo nodig met herstelmaatregelen. Urgente en ernstige gebreken worden geïllustreerd met foto’s. Door de vaste werkwijze en onderbouwing kan de rapportage ook worden gebruikt voor overleg met bijvoorbeeld de aannemer, subsidiegever en/of gemeente, of als basis voor een (meerjaren) onderhoudsplan.

Zoek een erkend bedrijf

4 erkende bedrijven voor inspecties van monumentale gebouwen (url 2005)
Bekijk op de kaart

Speciaal voor

Monumenteigenaren

Hoe een zorgvuldige bouwkundige inspectie te garanderen?

Het inspecteren van monumenten vereist een goed oog voor grote lijnen en voor details, van dak tot ornament. Met kennis van de bouwhistorie en van het gebouw zelf. Laat daarom de inspectie uitvoeren door de Monumentenwacht of een erkend adviesbureau, volgens URL 2005. De URL bevat veel informatie en alle eisen waaraan een bouwkundige inspectie moet voldoen. De volledige richtlijn kunt u hier downloaden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80