Platform Monumententoezicht: ‘Wkb, vergunningvrij en de gemeentelijke rol bij monumentenzorg’

Een interessant, maar ook complex thema: de impact van de aanstaande Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op monumenten en Omgevingswet. Een kleine 140 gemeentelijke ambtenaren en anderen volgden deze digitale bijeenkomst op 28 oktober 2020.

De Wkb wordt vanaf 1 januari 2022 gefaseerd ingevoerd; een groot deel van het toezicht op het Bouwbesluit wordt overgedragen aan private ‘kwaliteitborgers’. Hoewel de Wkb (voorlopig) niet geldt voor monumenten heeft de nieuwe wet wel invloed op het gemeentelijk toezicht op monumenten. Op dezelfde datum treedt de Omgevingswet in werking, inclusief het nieuwe regime ‘vergunningvrij’. Vergunningvrij zal meerdere varianten gaan kennen, waarbij vergunningvrij voor het bouwen niet vergunningvrij voor het aspect monumenten impliceert. De combinatie van die twee wetten heeft aanzienlijke en soms wat onverwachte effecten op de rol van het gemeentelijke toezicht op werkzaamheden aan monumenten. Tijdens deze bijeenkomst ruime aandacht voor die effecten in de periode 2022 – 2024, met soms een doorkijk na die periode (als fase 2 van de Wkb in werking getreden is).

Klik hier voor een impressie van dit Webinar.

Een samenvatting van de via de chat gestelde vragen en antwoorden is via deze link te bekijken.

De sheets die tijdens de bijeenkomst gebruikt zijn, kunt u hier downloaden.

Vooraf was de deelnemers al de nodige voorinformatie gestuurd die u hier kunt downloaden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80