Advies verduurzaming monumenten verduidelijkt

Er wordt in praktijk een veelheid aan begrippen gebruikt voor verduurzamingadviezen bij monumenten. Zo wordt de term ‘energiescan’ soms gebruikt als verzamelnaam voor allerlei advies, maar ook als aanduiding van een ‘beperkte verkenning’ naar de mogelijke maatregelen zonder verdere onderbouwing. En wat mag je verwachten van een haalbaarheidsonderzoek of een maatwerkadvies?

Duidelijkheid over verduurzamingsadvies is van belang voor iedere opdrachtgever en iedere adviseur. Maar ook voor organisaties die subsidie geven voor een verduurzamingsadvies bij een monument. Zoals het Restauratiefonds dat op zoek was naar criteria voor de nieuwe versie van de subsidieregeling verduurzamingsadvies voor monument-eigenaren en OCW dat heldere criteria nastreefde in verband met het aanvullen van de Herbestemmingsregeling met verduurzamingadvies.

In discussie met het Restauratiefonds, OCW en de begeleidingscommissie is een afgebakend begrippenkader opgesteld voor adviezen die beogen de energieprestatie van een monument in beeld te brengen en te verbeteren. Het resultaat is een indeling op drie niveaus van advies:

  • Quickscan (niveau 1)
  • Haalbaarheidsonderzoek (niveau 2)
  • Maatwerkadvies (niveau 3)

De adviesniveaus verschillen in reikwijdte en mate van detaillering. De beschrijving wordt opgenomen in een nieuwe versie van bijlage 2 van de URL 2001 Bouwkundig Advies. In de bijlage is ieder adviesniveau voorzien van een beschrijving van doel, inhoud, werkwijze en rapportage. Hieraan gekoppeld zijn een tabel met te behandelen onderwerpen en een maatregelenoverzicht.

Reageren? Graag!
De Begeleidingscommissie en het CCvD Restauratiekwaliteit zijn benieuwd naar uw mening en horen graag uw reacties. U kunt reageren tot en met 24 november 2020 door een mail met uw opmerkingen te sturen naar secretariaat@stichtingERM.nl. Het is praktisch en duidelijk als u uw opmerkingen in deze tabel verwerkt, maar uiteraard zijn ook andere reacties van harte welkom.

Gerelateerd nieuws

NIEUW: duurzaamerfgoed.nl, samen op weg naar toekomstbestendig erfgoed

Nieuw duurzaam leven voor boerderij

Praktijkervaringen met verduurzaming bij Café Laros in Velp

Joost Kreuger: ‘Vernieuwde richtlijn voor rieten daken nu ook gericht op isolatie’

Video’s tonen mogelijkheden op verduurzaming van monumenten

Video's ‘Monument van morgen’

Monumentenbehoud en verduurzaming kunnen hand in hand gaan

Monumentenwacht aan de slag met signaleren verduurzamingsmogelijkheden

Bijeenkomst Platform Monumententoezicht: Toezicht en verduurzaming van monumenten

Speciale ERM-website voor technische aspecten verduurzaming monumenten

Monument van Morgen: er kan meer dan u denkt

Thermografie brengt energieverlies in beeld

Verduurzaming met glas onderdeel ERM richtlijn 4002

Bemalen en monumenten: een combinatie die aandacht vraagt

Schouwen: nieuwe richtlijn helpt erfgoedmonitoring

‘Verduurzaming vereist een samenwerking als bij het droogmalen van de Beemster’

Impressie webinar Duurzame daken

Digitale Erfgoedloketfair - 3 juni 2021

Rheden verduurzaamt met Maatwerk voor Monumenten

Isoleren van monumenten: wetenschap en praktijk ontmoeten elkaar in onderzoek

Warm onthaal voor integraal informatiepakket voor verduurzaming

Verduurzaming in de praktijk - 12 april in ‘s-Hertogenbosch

Kennisbijeenkomst op 27 september 2022: Verduurzaming Kazerne Dirk

‘Verduurzaming Groot Tuighuis – een mooie grote opgave’

Periodebericht concept-rapportage 'praktijkonderzoek na-isoleren woonhuismonumenten'

Impressie kennisbijeenkomst verduurzaming in de praktijk - 27 september 2022

Vakbeurs Monument 2023 heeft verduurzaming als thema

Verduurzamer voor zeven Amersfoortse monumenten gezocht!

Nieuwe versie URL 4002 Glas-in-lood-panelen

Nu ook informatie dampremmende en waterkerende folies beschikbaar

Impressie bijeenkomst Platform Monumententoezicht - 18 oktober 2023

Nieuw kader Rijksdienst geeft handvatten voor duurzaamheidskeuzes

Bijeenkomst 'Verduurzaming in de praktijk' - 8 februari 2024

Verduurzaming vindt plek in het Restauratiebestek

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80